Zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení záměru „ KMOTR- Masna Kroměříž a.s.“

| 30.05.2016 |

Nepřehlédněte

Upozorňujeme občany, že na úřední desce města Kroměříž je zveřejněno sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocené ekologických rizik, o zahájení zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „ KMOTR- Masna Kroměříž a.s - nástavba administrativně sociální části a vestavba zakuřovacích a zracích komor“.

Písemné vyjádření k oznámení lze zaslat příslušnému úřadu do 16. června 2016. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.

Oznámení je zveřejněno na internetu na stránkách Cenia v informačním systému EIA www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK817.

Sdílejte článek

Tisknout článek