Zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“

| 15.12.2015 |

Nepřehlédněte

Upozorňujeme občany, že na úřední desce města Kroměříž je zveřejněno stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí pod názvem „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“.

Stanovisko ke koncepci a další materiály jsou zveřejněny na internetu v Informačním systému SEA na internetových stránkách http:/portal.cenia.cz/eiasea/wiew/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP 199K.

Sdílejte článek

Tisknout článek