Zveřejnění posudku EIA "Lokalita Hanácká pole Kroměříž“

| 19.09.2017 | Jan Vondrášek

Nepřehlédněte

Upozorňujeme občany, že na úřední desce města Kroměříž je zveřejněno sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, o posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Lokalita Hanácká pole Kroměříž“.

Písemné vyjádření k posudku lze zaslat příslušnému úřadu do 13. října 2017.

Posudek je k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, kde do něj lze nahlédnout, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie. Zveřejněn je i v Informačním systému EIA na internetových stránkách Cenia (http://www.cenia.cz/eia), kód záměru ZLK834.

Sdílejte článek

Tisknout článek