Zveřejnění návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší-Zóna CZ07 Střední Morava“

| 07.12.2015 |

Nepřehlédněte

Upozorňujeme občany, že Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh koncepce, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí pod názvem „Program zlepšování kvality ovzduší-Zóna CZ07 Střední Morava a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví“.

Písemné vyjádření k návrhu koncepce a k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví lze zaslat nejpozději do 8. prosince 2015 Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence.

Do návrhu včetně hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout v informačním systému SEA na internetových stránkách http:/portal.cenia.cz/eiasea/wiew/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP 226K.

Sdílejte článek

Tisknout článek