Zveřejnění návrhu koncepce Národní plán povodí Dunaje

| 07.10.2015 |

Nepřehlédněte

Upozorňujeme občany, že na úřední desce města Kroměříž je zveřejněn návrh koncepce, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí pod názvem „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“.

Písemné vyjádření k návrhu koncepce lze zaslat nejpozději do 1. listopadu 2015 Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence.

Do návrhu včetně hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout v informačním systému SEA na internetových stránkách http:/portal.cenia.cz/eiasea/wiew/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP 196K 

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek