Změny u občanských průkazů, pasů a ohlašoven platné od 1. 1. 2016

| 19.01.2016 |

Nepřehlédněte

S novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech účinnou od 1. ledna 2016 je spojeno několik novinek, které by Vás měly zajímat.

Zároveň k tomuto datu došlo ke zkvalitnění služby Ministerstva vnitra občanům, kteří žádají o zprostředkování kontaktu.

Podrobný přehled změn najdete v příloze, která je součástí této zprávy.

Pokud máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, měla by Vás zajímat ještě poslední informace, týkající se uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Podle sdělení JUDr. Ivany Bukovské, vedoucí odboru občansko-správních agend, nově od 1. 1. 2016 platí: „Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za doručenou“.

Dále upozorňuje, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

 

Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek