Vybrané domácnosti v Kroměříži se mohou zúčastnit vědeckého výzkumu

| 11.10.2017 | Jan Vondrášek

Nepřehlédněte

Vybrané domácnosti v Kroměříži se mohou zúčastnit vědeckého výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na společenské vztahy v české společnosti. Cílem šetření je snaha získat dosud chybějící informace o rodinných a společenských vazbách obyvatel České republiky. Ze statistik budou čerpat odborníci z oblastí sociologie, politologie a ekonomie, budou také zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti.

Výzkum v rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu (ISSP) připravil Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s českou výzkumnou společností MEDIAN. V současné době se ISSP účastní 45 zemí z celého světa. Data ze všech zemí účastnících se šetření budou veřejně dostupná zdarma. Umožní tak i lépe srovnávat společenské vazby v naší zemi se situací v dalších zemích ve světě. V Česku bude osloveno 4500 náhodně vybraných domácností.

K získání reprezentativního obrázku o názoru Čechů a Češek byly vybrány i některé domácnosti v Kroměříži. Tazatelé je navštíví do konce listopadu. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 40 minut. Výzkum je anonymní a probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů. Svou účastí ve výzkumu se lidé k ničemu nezavazují, za účast obdrží malý dárek. Podle pořadatelů výzkumu je také vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací.

Bližší informace mohou zájemci získat u agentury MEDIAN na telefonním čísle 225 301 639 nebo e-mailem na adresu spolecenskevztahymedian.cz.

Sdílejte článek

Tisknout článek