Rekonstrukce Spáčilovy ulice omezí dopravu ve městě

| 27.02.2015 |

Nepřehlédněte Tiskové zprávy

V Kroměříži začíná dlouho plánovaná rekonstrukce Spáčilovy ulice. Stavební práce budou zahájeny v pondělí 9. března a lidé budou muset od tohoto data počítat s úplnou uzavírkou komunikace v úseku od křižovatky s Tovačovského ulicí po křižovatku s ulicí Oskol až do 30. května. Kromě dopravního omezení budou muset obyvatelé ulice uvolnit všechna parkovací místa od 8. března nejpozději do 22 hodin.

Pracovní doba na staveništi byla v březnu stanovena od pondělí do pátku v čase 7.00 -17.00 h, v sobotu od 8.00 do 17.00 h.

Od dubna se bude pracovat v termínech pondělí – pátek od 7.00 do 18.00 h a  sobotu od 8.00 do 18.00 h.

Průjezdnost Spáčilovy ulice v úseku od křižovatky s ulicí Oskol po křižovatku s ulicí Obvodovou bude omezen od 9. března do 10. července snížením rychlosti.

Rekonstrukce způsobí změnu v dopravní obslužnosti sídliště Oskol městskou hromadnou dopravou. Rozsah omezení bude vyvěšen na samostatných informačních letácích na autobusových zastávkách a ve vozech MHD.

V úseku u bývalé prodejny COOP budou protilehlé autobusové zastávky v době od 30. března do 30. května uzavřeny a úsek bude pro vozidla objízdný po přilehlé zpevněné ploše sloužící pro parkování vozidel.

Občané s vyhrazeným parkovacím místem v úseku od křižovatky s ul. Tovačovského po křižovatku s ul. Oskol, kteří využili nabídky města Kroměříže na zajištění náhradního parkovacího místa, budou moci parkovat na pozemku spol. ENDERGREEN s.r.o. (parkovací plocha za budovou Úřadu práce). O způsobu vydání parkovacích karet budou občané s vyhrazeným parkovacím místem ještě následně informováni.  

Ostatním občanům sídliště Oskol dotčeným stavbou v úsecích s plnou uzávěrou Město Kroměříž zajistilo náhradní parkovací místa na pozemku T. J. Sokol Kroměříž (pozemek mezi ulicemi Nerudova a Úprkova) a na části parkoviště ve Vejvanovského ulici.

K parkování ve Vejvanovského ulici bude nutné mít speciální parkovací kartu. Na kartu budou mít nárok jen fyzické osoby – vlastníci osobních motorových vozidel s trvalým bydlištěm na ulici Spáčilova č. p. 3032 – 3036 a 3065 – 3080.

Toto bude nutné doložit při zakoupení karty občanským průkazem a malým technickým průkazem. Karta bude označena písmenem S a bude vystavena jako nepřenosná s vyznačením registrační značky vozidla a bude mít platnost po dobu uzávěry Spáčilovy ulice.

Kartu bude možné zakoupit v předprodejní kanceláři MHD v budově vlakového nádraží od 2. 3. 2015 v pracovní dny v době 6:00 – 10:00 a 11:30 – 17:00 hod. Karta bude stát 100,- Kč. Pro parkování vozidel s touto speciální kartou bude vyhrazeno na ulici Vejvanovského 40 parkovacích míst s tím, že pokud budou tato vyhrazená místa obsazena, budou řidiči s touto kartou moci využít i jakékoli jiné volné místo na parkovišti na Vejvanovského ulici.

Přechod ul. Spáčilova v úseku od křižovatky s ul. Tovačovského po křižovatku s ul. Oskol bude pro pěší zajištěn lávkou dle přiložené grafické přílohy.

Kontejnery na komunální a tříděný odpad zůstávají na stávajících místech. V ul. Spáčilova v úseku od křižovatky s ul. Tovačovského po křižovatku s ul. Oskol proběhne každý čtvrtek v týdnu od 6.00 – 14.00 hod. odtlačení kontejnerů na místa určená pro odvoz odpadu. Následně se vyprázdněné kontejnery odtlačí zpět na svá místa.

Dokumenty


Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek