Rekonstrukce kotelny v MŠ Spáčilova, Kroměříž - upozornění na veřejnou zakázku malého rozsahu

| 02.06.2016 |

Nepřehlédněte

Město Kroměříž dne 10. června 2016 zahájí výběr dodavatele pro investiční akci Rekonstrukce plynové kotelny Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239.

Jedná se rekonstrukci kotelny s instalací nových plynových kondenzačních kotlů. Prostor plynové kotelny se nebude rozměrově měnit. V daných prostorách bude provedena demontáž původní technologie, demontáž stávajících komínů pro suchý provoz a osazení nového komína pro mokrý provoz, demontáž jednoho okenního křídla a jeho nahrazení pevnou výplní.

Kotelna je samostatným požárním úsekem a je třeba bezpodmínečně napravit současný nevyhovující stav a osadit nové vstupní protipožární dveře, protipožární poklop na vstupu do tepelného kanálu, oddělit stávající VZT zařízení požární klapkou se signalizací uzavření. S protipožárními opatřeními souvisí řešení nového větrání kotelny, které bude nahrazeno novým větráním přímo z venkovního prostoru, stávající větrání kotelny z chodby bude zrušeno. S instalací požární klapky bude třeba řešit její automatické uzavírání v součinnosti s havarijním uzavíráním přívodu plynu.

Dále bude v prostorách dotčených rekonstrukcí prováděno, dobetonování stávajících základů, zazdívky otvorů a oprava vnitřních omítek v místech prostupů a vedení rozvodů instalací. Veškeré vnitřní omítky budou vápenné štukové, opatřené pačokem a minimálně dvojnásobnou malbou v bílém odstínu. Veškeré malby budou otěruvzdorné v prostoru kotelny - do výšky min. 1,8 m omývatelné.

V kotelně bude provedena nová hydroizolační stěrka podlahy a položena nová keramická dlažba. Zámečnické konstrukce budou spočívat ve výrobě atypických nosných konstrukcí pro uložení strojního zařízení a rozvodů v kotelně.

Při průchodu rozvodů požárními úseky budou používány předepsané požární manžety a konstrukce. Tepelné izolace rozvodů pro vytápění a rozvodů vody bude provedena podle platné legislativy zejména s důrazem na ustanovení vyhl. 193/2007 Sb.

Předpokládaná doba realizace zakázky je 20. 7. 2016 – 20. 8. 2016.

Město Kroměříž tímto informuje podnikatele - zájemce o realizaci zakázky, aby si požádali o zpřístupnění kompletní dokumentace.

V případě zájmu kontaktujte PhDr. Janu Pšejovou na e-mailové adrese jana.psejova@mesto-kromeriz.cz

Sdílejte článek

Tisknout článek