Regulační plán Městské památkové rezervace Kroměříž

| 16.12.2015 |

Nepřehlédněte

Od 14. prosince 2015 do 14. ledna 2016 je vyvěšena na úřední desce města Kroměříže a na webových stránkách města veřejná vyhláška, která obsahuje “Návrh zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž”.

Tato veřejná vyhláška bude doručena 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce.

Každý může uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání regulačního plánu písemně požadavky na obsah zadání.

K později uplatněným požadavkům a vyjádřením nebude přihlíženo.

Sdílejte článek

Tisknout článek