Průzkum v domácnostech se rozběhne již za pár dnů

| 01.02.2016 |

Nepřehlédněte

Životní podmínky 2016. Tak je nazváno šetření Českého statistického úřadu, které se uskuteční na území celé České republiky prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 31 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Vlastní šetření proběhne v době od 6. února do 5. června letošního roku a do projektu bude zapojeno celkem 10 916 domácností, z nichž 6 166 se šetření zúčastnilo již v předchozích letech.

Ve Zlínském kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 590 domácností z 50 obcí. Všechny domácnosti byly vybrané náhodně počítačem.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření, nebo průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Dotazovaným je zaručená anonymita, data budou důsledně chráněná podle přísných požadavků a pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí.

Informace mohou lidé rovněž získat u Ing. Barbory Žídkové, vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně, na telefonním čísle 577 004 956.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek