OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTŮ OBCÍ KROMĚŘÍŽSKA ZASTUPITELŮM ZLÍNSKÉHO KRAJE

| 16.03.2018 | Jan Vondrášek

Nepřehlédněte

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé Zlínského kraje, starostové níže uvedených obcí Kroměřížska žádají zastupitele Zlínského kraje o zachování lékařské péče v Kroměřížské nemocnici, a. s. ve stávajícím rozsahu pro všechny občany Kroměřížska.

Starostové níže uvedených  obcí Kroměřížska a občané kroměřížského regionu jsou znepokojeni přístupem Zlínského kraje ke strategii a koncepci zdravotnictví v kraji. Příprava klíčových dokumentů a avizované přijetí zásadních rozhodnutí bez možnosti vyjádření a spoluzodpovědnosti samospráv dotčených regionů je v otázkách, které se dotýkají každého občana, obzvláště citlivá.

Starostové níže uvedených  obcí Kroměřížska konstatují, že spektrum odborností poskytujících zdravotní péči v Kroměřížské nemocnici a. s., včetně stávající lůžkové péče,  odpovídá dlouhodobým potřebám kroměřížského regionu.

Starostové níže uvedených  obcí Kroměřížska považují  za alarmující situaci nedostatku praktických lékařů a stomatologů v regionu a nabádá Zlínský kraj v prvé řadě k řešení problematiky regionální dostupnosti praktických lékařů a stomatologů v krátkodobém a střednědobém horizontu.

Starostové níže uvedených  obcí Kroměřížska jsou  toho názoru, že představy uvedené v materiálu „Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020“ na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 5. 2. 2018 o tzv. centralizaci specializované péče vedoucí k omezení či ukončení činnosti oddělení s mimořádně dobrou pověstí v Kroměřížské nemocnici a. s. jsou cestou ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče v kroměřížském regionu. Materiál neodpovídá na řadu základních otázek provozního charakteru. Není znám ani reálný ekonomický dopad případných rozhodnutí a faktická přidaná hodnota zásadní změny systému oproti stávajícímu stavu. Centralizace běžné specializované péče a její odsun mimo okresní nemocnice jde na úkor kvality, bezpečnosti a dostupnosti péče a bude mít vážné dopady pro fungování celého systému zdravotní péče.

Starostové níže uvedených  obcí Kroměřížska konstatují, že navržené změny by měly zásadní negativní dopad na ekonomickou a provozní životaschopnost Kroměřížské nemocnice a. s. poskytující základní zdravotní péči občanům Kroměřížska a vedly by ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Záměry v navržené podobě činí z Kroměřížské nemocnice a. s. zdravotnické zařízení neposkytující dlouhodobou perspektivu ani z hlediska personálního zajištění a podvazuje tak její další rozvoj. Takový vývoj považují starostové níže uvedených obcí Kroměřížska  za škodlivý.

Starostové níže uvedených  obcí Kroměřížska se domnívají,  že  představa  o přesouvání personálu mezi zdravotnickými zařízeními je zcela v rozporu s proklamovaným zvýšením bezpečnosti pacientů i zdravotníků je představa a stejné pochybnosti panují i v otázce společného lůžkového  fondu.

Starostové níže uvedených  obcí Kroměřížska žádají zastupitele Zlínského kraje, aby k zásadním změnám  ve zdravotnických zařízení  Zlínského kraje  předcházela  podrobná odborná debata za účasti také  zástupců  dotčených obcí.

S pozdravem

(Listina s podpisy je k nahlédnutí na radnici v Kroměříži)

Sdílejte článek

Tisknout článek