Nová povinnost pro vlastníky kotlů na tuhá paliva

| 16.02.2016 |

Nepřehlédněte

Podle novely zákona o ochraně ovzduší mají majitelé kotlů na tuhá paliva (tedy na uhlí, dřevo, pelety apod.) s tepelným příkonem od 10 – 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, novou povinnost.

Do 31. 12. 2016 bude nutno provést první kontrolu technického stavu a provozu tohoto kotle.

Tuto kontrolu může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která také vystaví doklad potvrzující, že kotel je provozován a udržován v dobrém technickém stavu.

Odborně způsobilá je osoba, která byla výrobcem kotlů vyškolena a má od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Tuto prohlídku je třeba každé dva kalendářní roky opakovat.

Doklad o kontrole si pečlivě uschovejte, při případné kontrole při podezření na spalování nevhodného materiálu ho předložíte kontrolujícímu pracovníkovi městského úřadu.

Těm, kteří nebudou moci doklad o kontrole předložit, bude hrozit pokuta za přestupek až do výše 20 000,- Kč.

Kontrolovat není třeba krby nebo kamna, která jsou využívána jen jako doplňkový zdroj tepla.

Stále v platnosti zůstává povinná kontrola kominíkem a čištění spalinové cesty (komína) 1-2x ročně, kterou ukládá nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti.





Sdílejte článek

Tisknout článek