Nabídka volného pracovního místa na stavebním úřadě v Kroměříži

| 05.01.2017 |

Nepřehlédněte

Městský úřad Kroměříž vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – úředník oddělení územního rozhodování a stavebního řádu na odboru stavebního úřadu.

Pracovní poměr je na dobu neurčitou s nástupem dle dohody. Mezi kvalifikační požadavky pro výkon činnosti patří vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví. Praxe v oboru a ve veřejné správě je výhodou. K tomu je nezbytná znalost právních předpisů na úseku správních činností a stavebního řádu. ZOZ při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění je vítána. Dalšími požadavky jsou dobré komunikační schopnosti, vstřícné jednání s občany, bezúhonnost, dobrá znalost práce na PC a řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.

Pokud máte pocit, že splňujete uvedená kritéria, pošlete písemnou přihlášku (obsahující jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis) nejpozději do 23. ledna 2017 na adresu: Městský úřad, oddělení personální, mzdové a vzdělávání, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.

K přihlášce je nutné doložit strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Později doručené přihlášky nelze do výběrového řízení zařadit. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Sdílejte článek

Tisknout článek