Kroměříž hledá nejlepší urbanisticko dopravní řešení města

| 11.09.2014 |

Nepřehlédněte

Jak vyřešit v Kroměříži narůstající dopravu s ohledem na rovnoměrné rozložení a využití všech jejích druhů? Na tuto otázku by mohlo již brzy odpovědět urbanisticko-dopravního řešení města, které vzejde ze stejnojmenné soutěže vyhlášené zdejší radnicí.

Návrh koncepce by měl klást důraz na uspořádání všech druhů dopravy v Kroměříži a přilehlých místních částech.

Ideovou soutěž o návrh urbanisticko-dopravní řešení města Kroměříže vyhlásila radnice už 28. května tohoto roku s termínem odevzdání nejpozději do 27. srpna. „K tomuto datu se nám sešlo celkem sedm projektů. Odevzdané soutěžní návrhy posuzuje ve dnech 11. - 12. září porota, která je složena nejen z vedení města, ale především z nezávislých odborníků zvučných jmen, jako je např. arch. Aleš Burian, arch. Petr Hrůša nebo arch. Jakub Kynčl. Všechny práce si bude moci veřejnost prohlédnout od 7. října 2014 ve vstupní části radnice. Vernisáž se uskuteční pod záštitou starostky Daniely Hebnarové v 17 hodin, výstava potrvá celý měsíc a po jejím skončení budou mít občané možnost posílat své připomínky,“ vysvětlila městská architektka Radmila Vraníková. Právě na její adresu (radmila.vranikova@mesto-kromeriz.cz) mohou občané své připomínky posílat.

Úkolem soutěžících bylo analyzovat a interpretovat stávající dopravní řešení, vymezit podmínky pro optimální fungování všech druhů dopravy, navrhnout podíly jednotlivých skupin dopravy, vytýčit hlavní úkoly pro další rozvoj dopravy vč. navazující infrastruktury, vyhodnotit dopady regionální dopravy na území města, zvážit koncepci snížení automobilové dopravy v centru města a řešit dopravní systémy tak, aby byly v souladu s udržitelným rozvojem města.

Město navíc získá možnost porovnat mezi sebou větší množství návrhů, které budou zaslány různými týmy přihlášenými do soutěže.

Sdílejte článek

Tisknout článek