Kontrola kotlů v domácnostech - upozornění na podvodné jednání

| 10.01.2017 |

Nepřehlédněte

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž byl upozorněn na podvodné jednání osob, které se vydávají za pracovníky odboru životního prostředí nebo za pracovníky firmy, pověřené odborem k provádění kontrol kotlů a kamen v souvislosti s novelou zákona o ovzduší, a které se snaží domluvit termín na provedení kontroly a vstup do domu.

„Žádná plošná kontrola kotlů nebo toho, zda majitelé kotle mají jeho revizi, nebude prováděna. Kontrola je možná pouze v případě podezření na spalování nepovoleného paliva, a to pouze po předchozím písemném upozornění na možné porušování zákona o ovzduší, poučení o povinnostech a výzvě k nápravě. Teprve když ani po této výzvě nedojde ke zlepšení, je možné provést kontrolu v domě. Kontrolující pracovníci se budou prokazovat služebním průkazem městského úřadu a mohou vstupovat pouze ke kotli nebo do skladu paliva, do jiných částí domu nemají přístup“, vysvětlila Božena Ševčíková, vedoucí odboru životního prostředí.

Pokud se někdo z občanů setká s touto telefonickou výzvou, doporučujeme na ni vůbec nereagovat. V případě nejistoty si můžete možnost kontroly telefonicky ověřit přímo na odboru životního prostředí na tel. č. 573 321 326 (Božena Ševčíková) nebo tel. č. 573 321 324 (Danuše Nedvědová).

Sdílejte článek

Tisknout článek