Doporučení přátelům vodních toků a rybářům

| 01.07.2016 |

Nepřehlédněte

Při provozování svých koníčků a trávení volného času u vodních toků, dbejte na to, aby nedošlo k poškozování břehů řek a potoků tak, aby po vaší návštěvě zůstaly čisté.

Někdy se stává, že si místo pobytu u vody návštěvník chce upravit srovnáním části břehu. Tato činnost je zakázána vodním zákonem, a to v ustanovení § 46 odst. 1 vodního zákona. 

Celistvost břehů nás chrání před povodněmi a v případě náhlých povodní i drobný zásah do břehu může později způsobit jeho protržení, což si mnozí ještě pamatujeme.

Nejlépe je chovat se v přírodě jako na návštěvě u dobrých sousedů, kterých si vážíme.

Hodně pěkných zážitků u vody a rybářům štěstí na úlovky přeje Odbor životního prostředí.   

Připravil: Ing. Petr Vodák, vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí, odbor životního prostředí

Sdílejte článek

Tisknout článek