Nahlédněte i vy do Koncepce protipovodňové ochrany

| 11.07.2014 |

 

Odbor životního prostředí kroměřížské radnice informuje o zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce nazvané „Kroměříž – koncepce protipovodňové ochrany." Cílem tohoto řízení je posouzení vlivů koncepce na životní prostředí s tím, že k tomuto záměru se může každý občan vyjádřit.

 

Samotná koncepce si klade za cíl zpracovat závazný podklad pro vymezení území zasaženého povodněmi a záplavami a ochranu obyvatelstva, majetku i samotného území. Koncepce zahrnuje rozsah a způsob ochrany území před povodní a záplavou, ale také problematiku rozvoje města, územního plánování, stavebního řízení a dalších činností ovlivněných nebo vztahujících se k povodním a záplavám.

 

Dokumentace je k nahlédnutí na odboru rozvoje města (Městský úřad Kroměříž, budova A, Velké nám. 115, nebo na internetu na stránkách informačního systému EIA

 

portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce

kód záměru ZLK0013K. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve lhůtě do 21. 7. 2014. Vyjádření je možné zasílat rovněž elektronicky na e-mailovou adresu: dita.rubesova@kr-zlinsky.cz.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek