Místní Agenda 21: kulatý stůl i ocenění města

| 04.03.2016 |

Město Kroměříž se v uplynulých dnech stalo držitelem kategorie D místní Agendy 21 a bylo tím oceněno za svou snahu systematicky řešit zapojování veřejnosti i další otázky související se svým rozvojem.

V moderní historii města se tak stalo poprvé a na základě stanovených kritérií mu tuto kategorii udělila CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Tato resortní organizace Ministerstva životního prostředí zajišťuje správu Databáze MA21 včetně odborné kontroly vkládaných informací.

Nejedná se přitom o bezvýznamnou událost, protože zapojení do místní Agendy 21 do budoucna umožní přístup ke speciálně zaměřeným dotačním titulům určeným na další rozvíjení tohoto procesu, zapojování veřejnosti, pořádání veřejných fór a diskusí, ale i realizaci vzdělávání a zkvalitňování práce úřadu.

Zároveň bude město usilovat o vstup do vyšší kategorie C ještě do konce tohoto volebního období.

Na zmiňované aktivity, stejně jako v loňském roce, navazuje také pořádání kulatých stolů pro veřejnost.

Tentokrát se diskusní setkání uskuteční na téma Medkových rybníků a přilehlého okolí, kde si někteří zástupci místních obyvatel stěžovali především na těžkou dopravu a negativní působení související s provozem okolních soukromých firem.

Diskusní setkání se uskuteční v pondělí 14. března 2016 v 17:00 hodin v přednáškovém sále Knihovny Kroměřížska.

Vstup na akci je volný, více informací najdete na přiloženém plakátu.

Sdílejte článek

Tisknout článek