Mezi ztracenými věcmi převládají klíče a jízdní kola

| 31.03.2011 |

Kroměříž – Klíče, peněženky a jízdní kola. To jsou věci, které lidé nejčastěji ztrácejí v Kroměříži. Vyplývá to ze seznamů ztrát a nálezů při právním odboru kroměřížské radnice. Přestože ztrácení čehokoliv je pro člověka vlastností zcela běžnou a poměrně častou, lidí, kteří nález poctivě odevzdají na radnici už je podstatně méně.

Na kroměřížskou radnici se poctiví nálezci ročně obrátí asi se stovkou předmětů. Konkrétně v uplynulém roce to bylo 81 nálezů. „Přibližně u třetiny se podaří najít majitele, zbývající dvě třetiny zpravidla propadnou ve prospěch obce. Dobrou polovinu všech nalezených věcí přitom tvoří klíče a jízdní kola,“ prozradil Milan Fritz z právního oddělení kroměřížské radnice. Výjimkou nejsou ani peněženky, osobní doklady, hodinky, mobilní telefony, tašky s oblečením a čas od času se ztráty a nálezy setkají i s nějakou kuriozitou. „Mediální zájem u nás před časem vzbudil batoh s kompletním nádobíčkem narkomana na vaření pervitinu či dřevěná protéza dolní končetiny. Takové zajímavosti už tu ale v posledních letech nemáme,“prozradil Fritz. Podle něj radnice v uplynulém roce eviduje i pět nálezů finanční hotovosti v celkové hodnotě 4288 korun a 50 euro. Spíše než s takovými nálezy se ale zaměstnanci setkávají s množstvím špinavého oblečení či rozbitých věcí, u nichž člověk neví, zda byly ztraceny, či se jich chtěl jen někdo zbavit. Ať už je to jakkoliv, snahou radnice je vrátit nálezy zpět majitelům. Stejný cíl by měli mít i všichni nálezci. Pokud se totiž někteří z nich rozhodnou nalezený předmět neodevzdat a ponechat si jej pro osobní potřebu, jejich jednání může být v případě odhalení hodnoceno jako přestupek proti majetku a vystavují se sankci. Zajímavé je, že mezi poctivými nálezci bývají spíše starší lidé a málokdy náctiletá mládež. Spoustu zapomenutých předmětů také přinesou zaměstnanci Českých drah ze svých úschoven.

Seznam nalezených předmětů je veřejně k dispozici na radniční vývěsce, na webových stránkách města a každý se může přijít na ztráty a nálezy osobně informovat. Pokud lze z identifikovat majitele, právní odbor ho vyhledá a nález předá a pokud ne, všechny věci musí pečlivě evidovat a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy. „Dnes musí obec nález evidovat po dobu šesti měsíců. Pokud se v této lhůtě o předmět nikdo nepřihlásí a neprokáže své vlastnictví, propadá nález obci,“ vysvětlil Milan Fritz.

Spíše než nějaký zisk však dělají propadnuté věci obcím hlavně starosti s likvidací. Většinou se totiž jedná o nepotřebné a nepoužitelné věci. „Po uplynutí půlroční lhůty předáme seznam majetkoprávnímu odboru, který zpracuje zprávu pro likvidační komisi a ta rozhodne o dalším osudu nalezených věcí. Vzhledem k jejich stavu skončí většina ve šrotu,“ dodal Milan Fritz.

Sdílejte článek

Tisknout článek