Mezi ztracenými věcmi převládají klíče a jízdní kola

| 18.12.2006 |

Kroměříž – Klíče, peněženky a jízdní kola. To jsou věci, které lidé nejčastěji ztrácejí v Kroměříži. Vyplývá to ze seznamů ztrát a nálezů při právním odboru kroměřížské radnice. Přestože ztrácení čehokoliv je pro člověka vlastností zcela běžnou a poměrně častou, lidí, kteří nález poctivě odevzdají na radnici už je podstatně méně.

Na kroměřížskou radnici se poctiví nálezci ročně obrátí asi se stovkou předmětů. „Přibližně u třetiny se podaří najít majitele. Celou polovinu všech nalezených věcí přitom tvoří klíče a jízdní kola," prozradil Milan Fritz z právního oddělení kroměřížské radnice. Výjimkou nejsou ani peněženky, osobní doklady, hodinky, mobilní telefony, tašky s oblečením a čas od času se ztráty a nálezy setkají i s nějakou kuriozitou. „Mediální zájem u nás před časem vzbudil batoh s kompletním nádobíčkem narkomana na vaření pervitinu či dřevěná protéza dolní končetiny. Dnes už tu takové zajímavosti nemáme, nanejvýš jeden umělý chrup, francouzskou hůl či pletací stroj,"prozradil Fritz. Podle něj radnice eviduje i sedm nálezů finanční hotovosti v celkové hodnotě přesahující šest tisíc korun. „Čtyři tisíce přitom nalezly a odevzdaly poctivé děti ze zdejšího dětského domova," uvedl Milan Fritz. Spíš než s takovými nálezy se však zaměstnanci setkávají s množstvím špinavého oblečení či rozbitých věcí, u nichž člověk neví, zda byly ztraceny, či se jich chtěl jen někdo zbavit. Ať už je to jakkoliv, snahou radnice je vrátit nálezy zpět majitelům. Stejný cíl by měli mít i všichni nálezci. Pokud se totiž někteří z nich rozhodnou nalezený předmět neodevzdat a ponechat si jej pro osobní potřebu, jejich jednání může být v případě odhalení hodnoceno jako přestupek proti majetku a vystavují se až patnáctitisícové sankci.

Seznam nalezených předmětů je veřejně k dispozici na radniční vývěsce, na webových stránkách města a každý se může přijít na ztráty a nálezy osobně informovat. Pokud lze z identifikovat majitele, právní odbor ho vyhledá a nález předá a pokud ne, všechny věci musí pečlivě evidovat a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy. „V novele občanského zákoníku z 1. října 2005 došlo k několika změnám. Místo původního jednoho roku nyní musí obec nález evidovat po dobu šesti měsíců. Pokud se v této lhůtě o předmět nikdo nepřihlásí a neprokáže své vlastnictví, propadá nález obci, což je také novinka, protože dosud to byl stát, u koho nalezené věci končily," vysvětlil Milan Fritz.

Spíše než nějaký zisk však tato změna obcím přinesla hlavně starosti s likvidací nálezů, z nichž se většinou jedná o nepotřebné a nepoužitelné věci. „Po uplynutí půlroční lhůty předáme seznam majetkoprávnímu odboru, který zpracuje zprávu pro likvidační komisi a ta rozhodne o dalším osudu nalezených věcí. Vzhledem k jejich stavu skonči většina ve šrotu," dodal Milan Fritz.

Sdílejte článek

Tisknout článek