Město zná trasu nové cyklostezky, spojí Postoupky i Hradisko

| 18.02.2016 |

Po mnohaletém marném hledání vhodné trasy pro cyklostezku směrem na Postoupky a Kojetín je konečně jasno.

Zástupci města Kroměříž totiž dospěli k předběžné dohodě se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) ohledně trasování této stavby a významně tak přiblížili její realizaci.

V krajině severně od města je poměrně složitá situace, protože kromě železniční trati a dálnice D1 tu řadu pozemků blokují rozsáhlá vodohospodářská jímací území.

Právě na těchto faktorech v minulosti ztroskotala snaha města o řešení tohoto problému.

„Rozhodli jsme se využít již existující vhodné úseky místních komunikací, ale i pozemky ve vlastnictví města, které Rada města pro trasování preferovala využít,“ sdělil cyklokoordinátor Viliam Staněk.

A jak tedy nové spojení bude vypadat?

Z levého břehu Moravy lze již dnes překonat řeku po dálničním mostě a jet dále kolem luk až k rybníku Šlajza. Odbočením vpravo lze podjet dálnici a dostat se na asfaltovou komunikaci, která vede až k elektrárně na Strži. V místě, kde tato silnice uhýbá od železniční trati směrem vpravo, bude pod tělesem železnice vybudován nový podjezd, na nějž naváže nový úsek cyklostezky na městských pozemcích.

Nová stezka dovede cyklisty a chodce až do Miňůvek, přesněji řečeno ke křižovatce „u křížku“, odkud lze pohodlně pokračovat po místních komunikacích až do Hradiska. V Hradisku se bude možné napojit na již existující asfaltovou komunikaci do Bezměrova a pokračovat až k tamějšímu mostu přes Moravu. Cyklisté se tak opět vrátí na levý břeh, odkud budou moci pokračovat proti proudu řeky až do Kojetína.

Kromě návaznosti na stávající komunikace a preference pozemků v majetku města hrála při výběru trasy velkou roli i atraktivita trasy pro její budoucí uživatele z řad místních části.

„Postrádáme kvalitní bezmotorové spojení do Postoupek a Hradiska a z tohoto důvodu jsme zavrhli cyklostezku vést od elektrárny na Strži po břehu řeky Moravy,“ sdělil místostarosta Pavel Motyčka s tím, že by cyklostezka měla sloužit hlavně pro denní dojížďku do města.

Město v uplynulém roce průběžně komunikovalo s oběma osadními výbory, které se ostatně samy k možnému vedení trasy podél řeky Moravy postavily negativně.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít vhodnou trasu tak, aby vyhovovala všem zainteresovaným subjektům,“ řekl dále místostarosta a doplnil, že Rada města na poslední schůzi pověřila odbor rozvoje města zpracováním podkladů stavby podjezdu pod železnicí.

Kromě toho se v letošním roce počítá i se zpevněním krátkého úseku místní komunikace pod kostelem v Hradisku.

Celá trasa je důležitá nejen proto, že nově s městem spojí jeho dvě místní části, ale i tím, že v budoucnu se stane součástí tzv. Moravské cyklotrasy, což bude pokračování populární cyklostezky podél Baťova kanálu.

Město Kroměříž zároveň spolupracuje s Městem Kojetín a dalšími obcemi, které připravují své úseky cyklostezky na území Olomouckého kraje.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek