Město koupaliště Bajda neruší, hledá však efektivnější provoz

| 22.09.2009 |

Kroměříž – V tisku se objevilo několik spekulací, které se vztahují k oblíbenému koupališti Bajda. Město Kroměříž chce proto seznámit veřejnost se skutečnými problémy, které se této věci dotýkají, a s možnostmi, které se do budoucna rýsují ve vztahu k rekonstrukci tohoto oblíbeného koupaliště.

Prvním problémem, který vyvolává otázky o budoucnosti areálu, jsou nedořešené majetkoprávní vztahy. Městu patří jen menší část pozemků, které dnes koupaliště využívá, ty zbývající jsou v majetku státu. I když by město pozemky rádo do svého vlastnictví získalo, není to možné. Původně totiž patřily Arcibiskupství olomouckému a protože zatím nedošlo k vypořádání církevních restitucí, nelze s nimi volně nakládat. „Do doby přijetí zákona o dořešení restitučních nároků majetku církví zatím nelze případný převod majetku realizovat,“ potvrdil Jiří Piňos, ředitel kroměřížského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který hospodaří se státním majetkem. Stejný úřad přitom od letošního roku zvýšil na základě svého nového cenového výměru nájemné na 20 Kč/m2/rok. „Na nájmu zaplatíme 230 tisíc korun ročně, i když je Bajda využívaná maximálně tři měsíce od poloviny června do poloviny září. Po zbytek roku pozemky vlastně nevyužíváme a musíme se o ně ještě starat,“ přiblížil situaci starosta Miloš Malý. Ve snaze snížit náklady se radnici nabízí několik variant řešení majetkových vztahů. „Mohli bychom si pozemky pronajmout pouze na dobu hlavní sezony a po zbytek roku bychom měli jen povinnost jejich údržby. Druhou variantou je bezplatná výpůjčka pozemků. Všechny návrhy ale nejprve musí projednat ředitelství ÚZSVM a pokud se vymykají běžným cenovým relacím, musí je schválit i ministerstvo financí,“ upozornil starosta s tím, že jakmile bude mít k dispozici všechny potřebné podklady, předloží je k projednání zastupitelům.

S majetkovými vztahy úzce souvisí i veškeré stavební úpravy na koupališti. O případné rekonstrukci a modernizaci Bajdy se hovoří již řadu let, avšak realizace je zatím právě kvůli pozemkům v nedohlednu. Radnice má vypracovanou studii, která počítá s přestavbou koupaliště na areál s atrakcemi odpovídajícími současným nárokům. „Rekonstrukci Bajdy jsme aktivně chystali od roku 2004. Počítalo se s tím, že základní tvar bazénu zůstane zachovaný, ale že se sníží počet plaveckých drah a prostor se doplní o tobogány, chrliče, skluzavky, a výřivky. Z celého návrhu se realizovala jen rekonstrukce chemického hospodářství, a to kvůli hygienickým požadavkům. Protože ale město zamýšlenou rekonstrukci bralo vážně, technologie je udělaná tak, aby zvládla i navrhované atrakce. Dnes je využívána s kapacitními rezervami,“ uvedl vedoucí radničního odboru rozvoje Josef Koplík. Podle něj stála rekonstrukce technologie 7 milionů korun, celková modernizace areálu by podle odhadu mohla přijít až na 50 milionů.

Radnice ale musí brát v úvahu i variantu, že se jí nepodaří najít s ÚZSVM společné řešení. V takovém případě starosta vidí reálnou šanci využít kapacity krytého plaveckého bazénu a záměru z doby jeho výstavby, který počítal s výstavbou venkovního koupaliště hned za budovou krytého bazénu. Pro tuto možnost již má město k dispozici potřebné pozemky. Zatím však není zpracován konkrétní investiční záměr. „Každopádně bych chtěl uklidnit spoluobčany, kteří mají dojem, že se nad Bajdou stahují mraky. Nepředpokládáme, že bychom koupaliště zavřeli, ale chceme mít jasno ve vztahu k jeho budoucnosti a možnému rozvoji nechceme se smířit se skutečností, že budeme moci toto koupaliště jenom udržovat. Věřím, že stát bude slyšet na fakt, že se v případě Bajdy nejedná o komerční aktivitu, ale o službu rozvíjející tělesnou kulturu a sportovní vyžití, která je navíc prodělečná a město ji musí dotovat. Záměr vybudovat v Kroměříži otevřený plavecký bazén odpovídající potřebám 21. stolení stále platí, otázkou je, je za jakých podmínek a kdy to bude reálné,“ dodal Miloš Malý.

Sdílejte článek

Tisknout článek