Město chce Informační centrum přestěhovat do budovy radnice

| 02.02.2011 |

Kroměříž- Kroměřížská radnice se rozhodla provozovat vlastní Informační centrum (IC). Důvodů, proč se odhodlala k tomuto kroku, je hned několik. Tím první je snaha uspořit finance, které dnes v nemalém objemu putují soukromému subjektu jako nájem za prostory, v nichž dnes Informační centrum sídlí. Nájemné činí ročně 319 tisíc korun a tyto peníze provozovateli IC poskytuje radnice, stejně jako dalších 465 tisíc korun v podobě dotace na provoz IC.

 

„Tyto náklady na nájemném může město ušetřit tím, že IC přestěhuje do vlastních prostor v přízemí hlavní budovy radnice, směrem do Prusinovského ulice, kde mimo jiné odpadnou i další náklady na úhradu energií, protože prostory dnes město stejně využívá,“ uvedla starostka města Daniela Hebnarová. Samotná rekonstrukce nových prostor si sice vyžádá náklady v odhadu 900 tisíc korun, ale tato investice není investicí do cizího majetku a jen zhodnotí stávající majetek města. A navíc se počítá s tím, že tyto náklady se díky úspoře na nájemném městu do tří let vrátí.

 

Dalším důvodem změny provozu IC je snaha o lepší komunikaci s cílovými skupinami. V propojení a sjednocení komunikačních toků z IC, radnice, ale i ostatních institucí ve městě vidí radnice zkvalitnění a zefektivnění informačních služeb nejen pro turisty, ale i pro zdejší občany. Tento model není nikterak výjimečný, běžně v jiných turisticky významných městech funguje a především zapadá do koncepce vedení města, které hodlá začít řešit dlouho opomíjenou problematiku cestovního ruchu strategicky, cíleně, koncepčně a také odborně. Město neupírá dosavadní zásluhy stávajícímu provozovateli IC na propagaci města, nicméně s ohledem na současnou pozici města v oblasti cestovního ruchu i na úroveň konkurence je třeba v Kroměříži zahájit některé změny.

 

V tuto chvíli se počítá s tím, že stávající nájemní smlouva bude po dohodě s majitelem objektu prodloužena do konce roku 2011. V průběhu roku už ale radnice začne rekonstruovat vlastní prostory pro potřeby IC tak, aby mohl být provoz Městského informačního centra v nových prostorách zahájen od 1. ledna 2012. Zatím se počítá i s působením dosavadního provozovatele, který postupně do svého odchodu do důchodu zaškolí do problematiky nové pracovníky.

Celá koncepce provozu Městského informačního centra Kroměříž se právě tvoří, takže v tuto chvíli by bylo předčasné hovořit o konkrétní otvírací době a konkrétních službách. I ve svém plánování ale musí radnice vycházet z faktu, že poskytované služby musejí odpovídat nejen poptávce, ale i moderním trendům, úrovni konkurence a současně potřebám města.

Sdílejte článek

Tisknout článek