Medkovy rybníky čeká úklid, přidejte se!

| 31.10.2016 |

Na jaře letošního roku se uskutečnil kulatý stůl na téma Medkovy rybníky, kde se zástupci místních občanů, okolních firem i samotného vlastníka pokusili společně definovat problémy této lokality a navrhnout řešení. Po plánování přichází na řadu realizační fáze a s ním spojený úklid lokality.

Právě společný úklid, který zapojí členy jednotlivých komunit, vychází přímo z navrhovaných řešení týkající se revitalizace lokality. Při úklidu se proto počítá hlavně s odstraněním popadaných větví, sázením stromů a sběrem odpadků. „Hojná účast na kulatém stole potvrdila zájem místních občanů na zlepšení stavu této lokality. Chtěli jsme jim proto dát konkrétní příležitost, jak přiložit ruku k dílu a přispět ke zkvalitnění svého okolí,“ sdělil místostarosta Pavel Motyčka.

Na organizaci úklidu město Kroměříž spolupracuje s vlastníkem (Moravský rybářský svaz, z.s.) a Spolkem BARBOŘICE, organizátorem pravidelných úklidů v různých lokalitách města. Kromě pracovních pomůcek bude zajištěno i občerstvení.

Ekoscuk, jak je tato akce pojmenována, se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2016, sraz účastníků proběhne v 10:00 hodin přímo u Medkových rybníků.

V případě deště bude akce přesunuta na sobotu 26. listopadu na totožnou hodinu.


Připravil:  Mgr. Viliam Staněk
                 cyklokoordinátor, Zdravé město a MA21

Sdílejte článek

Tisknout článek