Lutopecká ulice: Odpovědi na často kladené dotazy

| 22.09.2006 |

Jaká jsou kritéria pro výběr nájemníků v domě zvláštního určení v Lutopecké ulici?
Dům zvláštního určení byl stavěn pro příjmově vymezené skupiny obyvatel. Kritéria vyplývají jednak ze státních podmínek pro přidělení dotace, podle nichž  příjem žadatele nemůže být vyšší než 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednotlivců a 1,5 násobek v případě vícečlenné domácnosti. Žadatelé také nesmějí vlastnit v době přidělení bytu žádnou nemovitost určenou k bydlení. Další podmínky stanovila rada města. Jeden ze vchodů na Lutopecké ulici je určen pouze důchodcům, ať již starobním nebo invalidním, druhý je určen pro ostatní žadatele s vymezeným příjmem. Pravidla zohledňují zejména délku trvalého pobytu v Kroměříži a dobu podaní žádosti, dále např. druh přiznaného důchodu, sociální statut, doporučení sociální komise, potvrzení o zaměstnání, dosavadní ubytování, aj. To vše je součástí bodového systému, ze kterého je určeno pořadí žadatelů. Žadatel také nesmí být dlužníkem města a nesmí vůči městu mít žádné jiné neřešené závazky. Pokud má žadatel uzavřenu dohodu o splátkách, znamená to bodovou penalizaci. Kritéria jsou samozřejmě veřejná a každý žadatel si svou pozici v rámci bodového systému, který se aktualizuje každý měsíc na základě přijetí nových žádostí, může ověřit na odboru služeb městského úřadu. Je nutné ale říci, že pravidla se v tomto volebním období několikrát měnila, k některým změnám muselo dojít v rámci našeho vstupu do Evropské Unie, například větší volnost v přijímání žádostí o byt.

Setkává se město se stížnostmi nájemníků na problémy se společným soužitím?
Je to lokalita, která jistě má své problémy. Nejčastěji se jedná o problémy společného soužití, dané na jedné straně vzájemnou (ne)tolerancí, na straně druhé respektováním soukromí ostatních. Setkáváme se stížnostmi například i na noční praní prádla, hlasité kašlání po ránu, opakované vytopení sousedů, vzájemné schválnosti mezi nájemníky, hlasité projevy a drzost dětí a obecně hlučnost některých nájemníků  Pokud je navíc někde koncentrace lidí, kteří tráví většinu dne doma, všímají si některých projevů více a jsou na ně citlivější. Není to však podle našich poznatků žádná lokalita hrůzy.
Každá oficiální stížnost musí být registrována právním odborem a tam se také řeší. Není ale možné řešit stížnost na základě nějakých obecných poznatků, že se tam obecně něco děje, že jsou tam nějaké problémy či nepořádek. Stížnost musí být velmi konkrétní, doložena, zdůvodněna a prokázána. Lidé, kteří si stěžují, se také nesmějí schovávat za anonymní podání. Je třeba dění dosvědčit u přestupkové komise, která musí vydat v souladu se zákonem rozhodnutí. Pokud se tak děje, pro radu města, která umístění v domech zvláštního určení schvaluje, je stížnost důvodem, proč smlouvu problémových nájemníkům neprodloužit. Na základě obecných či neprokázaných podnětů tak ale učinit nemůže.

Jak radnice postupuje v případě neplatičů nájemného?
Pokud nájemník dluží více než za dva nájmy, je pozván na jednání bytové komise a ta požaduje vysvětlení a řešení situace, případně dohodne prostřednictvím Správy majetku města splátkový kalendář. Pokud dlužník na výzvu komise nereaguje, přistupuje radnice ke klasické výpovědi z nájmu, včetně všech souvisejících právních kroků. V případě chronických neplatičů následuje proces vystěhování a vymáhání dluhu. Dobu, po kterou vystěhování probíhá, ovšem neovlivní město, ale jedině soud. Není možné jeden den rozhodnout o vystěhování a druhý den nájemníka vystěhovat.
Podle aktuálních informací se v domech zvláštního určení v Lutopecké ulici řeší několik případů neplatičů nájemného. Šest osob, které neplatí nájem dlouhodobě, už dostalo výpověď z nájmu s povinností byty vyklidit, což radnice striktně vyžaduje, stejně jako uhrazení dlužné částky. Tito lidé si podané ruky nevážili, není proto důvod postup vůči nim nějak změkčovat. Sedm osob patří do kategorie drobných dlužníků a jedná se spíše o opomenutí.

Je pravda, že radnice na Lutopeckou ulici přestěhovala neplatiče z Račína?
V prvním kole obsazování domu na Lutopecké ulici tam byli ubytováni dva nájemníci z této lokality. Závazky vůči městu Kroměříži měl z minulosti jeden z nich, řešeny však byly z jeho strany řádně plněnou dohodou o splátkách. (Toto umístění bylo možné vzhledem k volné kapacitě v prvním kole obsazování Lutopecké ulice. V současné době, kdy zájem o Lutopeckou převyšuje volné byty, by tento žadatel neuspěl, protože uzavřená dohoda o splátkách znamená penalizaci -30 bodů). Tvrzení o neplatičích vychází možná z jiné politováníhodné události, kdy se k řádnému nájemníkovi s jeho svolením přistěhovaly další osoby, dlužníci z jiné lokality ve městě. Právoplatný nájemník nyní bydlí jinde a tyto osoby neoprávněně byt užívají. Nájemníkovi byla podána výpověď a byt bude vyklizen. Z naší strany je nepřípustné, aby zmíněné osoby byt užívaly, a děláme pro to všechny dostupné kroky.

Sdílejte článek

Tisknout článek