Prestižní ocenění za realizaci projektu biblioterapie získala Knihovna Kroměřížska

| 17.10.2016 | Šárka Kučerová

Kultura

Knihovny již dávno nejsou jen prostory s nekonečnými regály knih, které si za poplatek můžete půjčit. Jsou místy kulturních a společenských akcí, místy k přátelským setkáváním, pracovníci knihoven se zaměřují na projekty pro děti i dospělé, vzdělávací i zábavné programy. Mezi úspěšné projekty realizované Knihovnou Kroměřížska se řadí biblioterapie. A právě kroměřížská knihovna byla nyní za prosazení biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace osob se specif ickými potřebami oceněna. V rámci projektu Knihovna roku 2016 získala hlavní cenu v kategorii „informační počin“.

Ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2016 předal ve čtvrtek 13. října vítězům jednotlivých kategorií ministr kultury Daniel Herman. Slavnostní chvíle v Zrcadlové síni Klementina se zúčastnily také ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková, knihovnice Marcela Kořínková, které se bibliografií v Knihovně Kroměřížska dlouhodobě zabývá, a Ivana Drobníková, která pečuje o neprofesionální knihovny okresu Kroměříž. „Stiskly jsme si ruce a už se sálem neslo ,Knihovna Kroměřížska´. Následoval bouřlivý potlesk všech přítomných a provázel nás po celou dobu, kdy jsme s kolegyní procházely dlouhou uličkou z poslední řady, kde jsme seděly. Převzít státní cenu z rukou ministra kultury je obrovským zážitkem, ze všeho nejvíc nás však potěšila jeho slova, jak moc si naší práce opravdu cení, a vřelý stisk ruky,“ popisuje slavnostní chvilku Šárka Kašpárková. Už když posílala v červenci letošního roku nominaci „své“ knihovny, měla tušení, že by s projektem biblioterapie mohla uspět. Zvláště když nominaci podpořil starosta Jaroslav Němec a Psychiatrická nemocnice v Kroměříži. „Můj prožitek je daleko intenzivnější než v roce 2005, kdy jsme získali první státní cenu za oblast vzdělávání. Možná je to i tím, že jsme prošli s kolegy náročnou cestu v knihovně. Člověku proběhne hlavou všechno možné. Já myslím, a doufám, že to oceňují i naši čtenáři, protože všichni knihovnu a její personál chválí. Takže asi zaslouženě…,“ dodává ředitelka Knihovny Kroměřížska.
Za zmínku jistě stojí i nominace Obecní knihovny Rajnochovice, která – byť nebyl proměněna v ocenění - je zaslouženým poděkování jak místnímu obecnímu úřadu, tak i paní knihovnici.

Sdílejte článek

Tisknout článek