Knihovna Kroměřížska slaví a připomíná si svou historii i oceňovanou současnost

| 10.03.2017 | Šárka Kučerová

Kultura Tiskové zprávy

Knihovna Kroměřížska si v těchto dnech připomíná 120 let od zahájení činnosti veřejné knihovny ve městě. Za tu dobu prošla mnohými změnami, ať už se to týká sídla, zřizovatele, názvu… V současnosti již není kroměřížská knihovna pouze místem, kde si lidé půjčují knihy. Stala se prostorem poskytujícím osvětu a poučení, místem zábavy a konání mnoha kulturních a společenských akcí, postupně se dostala do pozice komunitního centra, které je k dispozici široké veřejnosti.

U příležitosti výročí připravila Knihovna Kroměřížska akce a projekty určené veřejnosti, mezi něž patří divadelní představení, výstavy, kvízy i dny zvýhodněných poplatků, ale také v rámci oficiální části oslav pozvala k přátelskému setkání osobnosti veřejného společenského i politického života jak města Kroměříže, tak i Zlínského kraje.

Setkání se zúčastnil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který vtipně popsal vlastní aktuální zkušenost s knihou, ale také zdůraznil současnou funkci a úlohu knihoven coby komunitních center. „V dnešní době plné moderních technologií je třeba, aby lidé k sobě měli blíž, aby se měli kde se setkávat a uměli a chtěli spolu komunikovat,“ dodal. Starosta města Kroměříže Jaroslav Němec se ohlédl do historie Knihovny Kroměřížska a využil k tomu i vlastní vzpomínky na „starou i novou“ knihovnu. „Především bych ale chtěl poděkovat ředitelce Šárce Kašpárkové, které se podařilo vytvořit zařízení, kterému byly v posledních letech uděleny dvě významné státní ceny a které díky inovativnímu přístupu a moderním technologiím poskytuje širokou škálu služeb,“ vyjádřil starosta poděkování za práci ředitelce knihovny a potažmo i jejím dalším pracovníkům. Europoslankyně Michaela Šojdrová zavzpomínala na dobu, kdy si v knihovně půjčovala povinnou četbu a dodala s úsměvem, že v letech jejích studií měli doma spíše literaturu zakazovanou než tu doporučenou. Do knihovního fondu pak věnovala knihu, jejímž autorem je olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Ke „gratulantům“ se připojili také radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport Miroslav Kašný, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Zdeňka Friedlová, bývalý přednosta kroměřížského okresního úřadu Miroslav Pilát, za jehož éry došlo k přemístění Knihovny Kroměřížska do nových prostor bývalého kina na Slovanském náměstí, a další.

Součástí dopoledního programu v konferenčním sále knihovny byla vystoupení žáků ZUŠ Kroměříž, s níž Knihovna Kroměřížska dlouhodobě spolupracuje k oboustranné spokojenosti. Hosté si mohli detailně prohlédnout jednotlivá oddělení knihovny včetně školících prostor a podzemního protiatomového krytu, který je součástí objektu knihovny, a seznámit se s širokou nabídkou služeb touto institucí poskytovaných. Došlo i na osobní přátelská setkání, jež byla vítaným zpestřením oslav významného výročí.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek