Kroměřížští zastupitelé schválili rozpočet na příští rok

| 23.12.2006 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice bude v roce 2007 hospodařit s nižšími finančními prostředky než v roce letošním. Tento fakt vyplývá z rozpočtu na příští rok, který zastupitelé města schválili ve čtvrtek 21. prosince. Rozpočet na straně příjmů počítá s částkou 660 milionů 625 tisíc korun a výdaje města se pohybují na úrovni 644 milionů 552 tisíců korun. Navzdory úspornějšímu režimu hodlá vedení města pokračovat v nastaveném trendu rozvoje.

„Rozpočet je postaven na bázi vyrovnaného hospodaření se snahou v maximální míře šetřit prostředky města Kroměříže. Nikoli však na úkor veřejných služeb pro občany a dalšího rozvoje," uvedl starosta města Miloš Malý. Podle něj bude radnice více usilovat o získávání dalších finančních prostředků z jiných než vlastních zdrojů. „Právě proto v rozpočtu považujeme za velmi důležité položky na financování projektových dokumentací či na zřízení a zabezpečení obecně prospěšné společnosti, která by měla pomáhat městu i jiným organizacím získávat finance z evropských fondů," upozornil starosta.

Další důležitý bod rozpočtu se týká prostředků na rekonstrukci kotelen ve školství. Právě v této oblasti se při přípravě rozpočtu lišily návrhy vedení města a finančního výboru zastupitelstva. „Po vzájemné dohodě jsme nakonec tuto položku upravili a do rozpočtu města začlenili jeden milion korun tak, abychom v případě potřeby nezbytně nutné rekonstrukce kotelen v základních a mateřských školách zabezpečili. Další milion korun byl vyčleněn pro nezbytně nutné požadavky škol na vybavení, ovšem s tím, že v každém dílčím případě budou požadavky prověřeny, zda jde skutečně o nezbytný výdaj," vysvětlil Miloš Malý.

Přestože radnice počítá se zachováním a případným rozvojem služeb pro občany, jako jsou například opravy koupaliště Bajda, plaveckého bazénu či dokončení rekonstrukce Domu kultury, výjimkou je přehodnocení otázky vánočního osvětlení. „Ročně za něj zaplatíme 900 tisíc korun, což já osobně i část zastupitelů považujeme za částku nepřiměřeně vysokou. V rozpočtu jsme proto částku na vánoční výzdobu snížili o tři sta tisíc korun, které můžeme přerozdělit do dotací pro sport, mládež, případně na kulturu," dodal starosta.

 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva města Kroměříže

 

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém III. zasedání konaném 21. prosince 2006

 

schválilo

rozpočet města Kroměříže na rok 2007 v celkové výši (uvedené údaje v tis. Kč):

příjmy: 660.625,-

výdaje: 644.552,-

saldo příjmů a výdajů: 16.073,-

financování: - 16.073,-

 

Sdílejte článek

Tisknout článek