Kroměřížští zastupitelé bilancovali své volební cíle

| 22.12.2009 |

Kroměříž – Konec kalendářního roku je pro kroměřížské zastupitele obdobím, kdy pravidelně bilancují, které z bodů společného volebního programu se jim již podařilo splnit a které mají teprve před sebou. Po třech letech ve funkci se sice ještě nepodařilo naplnit všechny body programu, avšak více než polovinu z nich ano. Do konce volebního období však zbývá ještě téměř jeden rok a většinu stanovených cílů budou chtít zastupitelé splnit i v nelehké době finanční krize.

„Na začátku tohoto volebního období jsme uzavřeli smlouvu, jejímž cílem mělo být splnění určitých programových bodů. Tuto smlouvu uzavřely ČSSD, ODS, Šance pro Kroměříž, KDU-ČSL a Strana zelených. Materiál zahrnuje 57 bodů, které se dotýkají základních směrů, jako je řízení radnice, majetek a finance, vztah k veřejnosti, územní rozvoj města, životní prostředí, sociální a bytová politika, zaměstnanost, cestovní ruch, doprava, bezpečnost občanů, školství, kultura, sport, volný čas a neziskové organizace. Shodli jsme se v tom, že z 57 bodů jich máme k dnešnímu dni 40 splněno,“ informoval starosta Miloš Malý. Podle něj průběh realizace cílů neočekávaně zpomalila finanční krize. „V době, kdy jsme si cíle nastavili, nemohli jsme předpokládat, že se hospodářská situace tak prudce zhorší. Proto se v programu objevují například i takové body, jako je revitalizace vrchu Barbořina s případnou možností výstavby rozhledny. Je však logické, že podobné plány nejsou v současné situaci aktuální. Záměr výstavby nového bytového domu v Purkyňově ulici také nesplníme, protože u tohoto bývalého vojenského objektu jsme změnili prioritu a v souladu s armádními podmínkami jsme ho přebudovali na domov pro seniory se speciálním využitím,“ vysvětlil kroměřížský starosta, který popsal i situaci týkající v médiích prezentované výstavby kanalizace v Horních zahradách. „V oblasti životního prostředí máme bod, kterým si klademe za cíl iniciovat dobudování kanalizační sítě zejména v Horních zahradách, ulici Jožky Silného a místních částech prostřednictvím společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž s využitím dotačních titulů EU a státu. Město, i když samo nemůže být nositelem těchto projektů, budování iniciovalo. Právě se dokončuje projekt, který kvůli nereálným finančním nárokům mění původní dokumentaci k podtlakové kanalizaci na provedení kanalizace gravitační, která je schopná obsloužit až 300 metrů ulice Chropyňská. Nebudeme však schopni odkanalizovat úplně všechny domy v této ulici. Pro tento záměr společnost VaK Kroměříž nemůže ani počítat s dotacemi z EU, protože Kroměříž již patří do aglomerace, v níž je 95 – 97 procent domácností na kanalizaci napojených, má splněnou povinnost čistit odpadní vody a plní tedy příslušnou směrnici Evropského společenství. Z tohoto důvodu už nelze dotaci EU získat,“ uvedl Miloš Malý.

Z cílů, kterých se již podařilo dosáhnout, jmenujme alespoň revitalizaci Hanáckého náměstí, která bude dokončena v květnu 2010, podporu rozvoje cykloturistiky v podobě budování cyklostezky z Kroměříže do Kvasic, či zřízení obecně prospěšné společnosti Kroměřížská rozvojová kancelář, která se zabývá přípravou projektů pro získávání peněz z EU. „Díky této společnosti se nám daří získávat značné množství financí při minimálním vynaložení vlastních zdrojů. Pro příklad uvádím, že na každou stokorunu získanou z Evropské unie město přispěje pouze patnácti korunami,“ poznamenal starosta.

Bilance zastupitelů samozřejmě zahrnuje i plány do konce volebního období. „Rádi bychom ještě mimo jiné zpracovali přehled využití nemovitého majetku města Kroměříže. Od 2. ledna 2010 dostane jeden pracovník finančního odboru úkol prověřit veškeré smlouvy a zjistit, jak je majetek využívá, jaká je jeho výtěžnost apod. tím bude splněn i tento závazek,“ dodal starosta.

Sdílejte článek

Tisknout článek