Kroměřížská radnice přehodnotila své úvěrové zatížení

| 13.07.2007 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice přistoupila k restrukturalizaci svých úvěrů. Město si vezme u Komerční banky nový úvěr ve výši 250 milionů korun s tím, že ho použije na pokrytí svých starších úvěrových zatížení a díky příznivějším podmínkám mu zbudou ještě volné prostředky na financování dalších důležitých aktivit. Přijetí úvěru zastupitelé schválili na svém jednání ve čtvrtek 12. července.

K rozhodnutí upravit úvěrové zatížení zděděné po předchozím vedení radnice dospělo zastupitelstvo již koncem března, kdy pověřilo starostu přípravou veřejného výběrového řízení na restrukturalizaci úvěrů města Kroměříže. „K 30. červnu mělo Město Kroměříž u dvou finančních ústavů krátkodobé úvěry ve výši 207 milionů korun, které jsou splatné do konce roku 2010. Každoročně tím dochází k odčerpání volných prostředků na investice ve výši 62 milionů korun," vysvětlil starosta města Miloš Malý. Podle něj bylo cílem upravit podmínky úvěrového zatížení tak, aby městu zůstaly alespoň nějaké další volné prostředky.

Na základě vypsaného výběrového řízení požádalo radnici o podrobnější informace pět bankovních ústavů, jen dva z nich, Komerční banka a ČSOB, však radnici předložily úplné a konkrétní nabídky. Hodnotící komise tyto nabídky posoudila na základě požadovaných kritérií a podle hospodářsky nejvýhodnějších nabídnutých podmínek stanovila pořadí s tím, že výběrové řízení vyhrála Komerční banka. „Novým úvěrem radnice pokryje úvěry stávající a ještě jí zbudou volné prostředky ve výši 35 milionů korun na investice, dofinancování stávajících projektů či na přípravu projektů nových. Doba splácení úvěru je rozvolněna na osm let a roční splátka se pohybuje na přijatelné úrovni 31 milionů 248 tisíc korun. Podmínky nového úvěru jsou přitom ještě výhodnější než byly dosud," dodal vedoucí finančního odboru radnice Radim Hlaváč.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek