Kroměříž ve svých ulicích vraky aut nechce

| 23.11.2006 |

Kroměříž – Pravidelnou pozornost kroměřížští strážníci věnují problematice nepojízdných aut, které majitelé odstavili v ulicích města v domnění, že tak vyřeší svůj problém s jejich likvidací. Takové jednání strážníci nehodlají tolerovat a na vyhledávání autovraků zaměřují svou pozornost.  „Nemůžeme připustit, aby se naše město stalo skladištěm odhozených aut,“ tvrdí šéf kroměřížských strážníků Miloslav Skřebský. 
Vyhledáváním vraků a identifikací jejich majitelů se kroměřížští strážníci zabývají  v rámci své každodenní činnosti. „Ročně v ulicích města najdeme několik desítek vraků. Následuje proces, jehož cílem je jejich likvidace. Je-li znám majitel vozu, upozorníme ho doporučeným dopisem, aby v zákonem stanovené lhůtě dvou měsíců vrak odstranil. Pokud tak neučiní, odstranění zajistíme my, ovšem na jeho náklady,“ upozornil Skřebský. 
V případě, že se strážníkům majitele vypátrat nepodaří, musejí ho k odstranění vraku vyzvat formou veřejné vyhlášky umístěné po dva měsíce na úřední desce. „Jestliže vrak ani poté z ulice nezmizí, musí být odstraněn na náklady správce komunikace. Pokud se však zpětně majitele podaří vypátrat, jsou mu náklady předloženy k úhradě,“ poznamenal šéf strážníků. Podle něj se ve většině případů majitele podaří vyhledat a drtivá většina majitelů svůj vůz odstraní. „Na základě úředního postupu jsme v posledním roce odvezli na sběrné místo osm vraků. Samotný odvoz po technické stránce provádí na základě smluvního vztahu soukromá firma. Částka, která se prodejem vraku získá, je využita na úhradu nákladů na likvidaci,“ vysvětlil Miloslav Skřebský a dodal: „Majitelé by si měli uvědomit, že jakmile ze svého vozu odstraní registrační značky, už v tuto chvíli by vůbec neměl stát na komunikaci.“
Problematice automobilových vraků se město Kroměříž věnuje již od roku 1998. Nepojízdná vozidla nejen že zabírají parkovací místa, kterých je ve městě nedostatek, často také lákají zloděje ke krádežím náhradních dílů, mohou být příčinou zranění a nebezpečí pro občany, zejména děti, a v neposlední řadě tyto vraky město hyzdí. 

Sdílejte článek

Tisknout článek