Kroměříž v soutěži „Obec zdravotně postiženým“

| 14.11.2003 |

V pondělí 10.11., překvapila kroměřížskou radnici návštěva komise, která přišla zkontrolovat soulad přihlášky podané do soutěže „Obec zdravotně postiženým“ se skutečností.

Komisi vedla paní Ing. Hana Nohejlová, asistentka výkonného místopředsedy Svazu měst a obcí. Člen komise na invalidním vozíku tak mohl využít nově zřízeného přístupu na radnici.

Z toho, jak Město a Městský úřad napomáhá integraci zdravotně postižených do společnosti se komisi zodpovídali: místostarostka Mgr. Jitka Dvořáková, ved. odboru sociálních věcí Mgr. Anna Horáčková, ved. odboru služeb Lambert Hanzal, ředitel Městské policie Kroměříž Miloslav Skřebský a Ing. Marie Pokorná, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21.

Soutěž Obec zdravotně postiženým vyhlásil na jaře 2003 Svaz měst a obcí ČR. Akce souvisí s Evropským rokem osob se zdravotním postižením.

Finanční dotace na činnost, pomoc při zajištění zázemí, odstraňování bariér, spolupráce s organizacemi a sdruženími, to jsou příklady aktivit Města k tématu soutěže. Proto se do ní přihlásila také Kroměříž.

Vítězové budou vyhlášeni na celostátní slavnosti, kde obdrží čestná uznání.

Hlavním cílem soutěže je napomoci zlepšení kvality života nejen pro zdravotně postižené. To si přejeme i u nás v Kroměříži.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek