Kroměříž už má rozpočet na příští rok

| 16.12.2005 |

 

Kroměříž – Definitivní podobu rozpočtu na příští rok schválili ve čtvrtek 15. prosince kroměřížští zastupitelé. V roce 2006 zdejší radnice počítá s příjmy ve výši 640 milionů 650 tisíc korun. Výdajová stránka rozpočtu počítá s částkou 656 milionů 682 tisíc korun. V porovnání s letošním rokem bude mít Kroměříž k dispozici mnohem méně finančních prostředků.

„Rozpočet města Kroměříže na rok 2006 je oproti letošnímu roku výrazně nižší hlavně proto, že na straně příjmů nemáme takové možnosti jako letos," vysvětlil kroměřížský místostarosta Petr Sedláček. „Na straně příjmů pro rok 2006 počítáme s 80 miliony korun z prodeje dlouhodobého majetku, což je výrazné snížení oproti letošku, kdy máme k dispozici 233 milionů, a to hlavně díky prodejům velkého majetku, jako je například část areálů získaných od armády, pozemky pro obytnou výstavu a další majetek města," uvedl Sedláček. Výše příjmů se odrazila také v investicích. „Letos máme v investicích více než 240 milionů korun, v příštím roce plánujeme 165 milionů,"  poznamenal místostarosta.

V případě položky běžných příjmů a výdajů, zajišťujících chod města a jeho organizací, je situace standardní,  přesto však radnice počítá na neinvestičních výdajích pro příští rok jen s částkou 491 milionů korun, zatímco letos to bylo 690 milionů. „Značný rozdíl je způsoben velkými letošními příspěvky na různé opravy neinvestičního charakteru v organizacích města, například v základních a mateřských školy či v rámci správy majetku města," upozornil Petr Sedláček. 

Na rok 2006 počítá kroměřížská radnice s výrazným zahájením splácení úvěrů, kterými se posiloval rozpočet v minulých letech včetně tohoto. Z těchto úvěrů bude v příštím roce zaplaceno 54 milionů korun. „Protože je třeba dokončit rozběhnuté investiční akce jako je rekonstrukce domu kultury a rekonstrukce chodníků a komunikací,  počítáme ještě se dvěma účelovými investičními úvěry v celkovém objemu 70 milionů  korun," dodal místostarosta.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek