Kroměříž spouští nový systém poskytování dotací

| 11.09.2007 |

Kroměříž - Žadatelé o finanční podporu kroměřížské radnice si budou muset zvykat na nový grantový systém města. Město totiž zavádí nová pravidla, jimiž se bude muset od příštího roku řídit každý, kdo se chce ucházet o dotace z městského rozpočtu. Vedle samotného systému se mění i způsob administrace žádostí včetně míst podání a konzultací. Od této změny radnice očekává lepší přehlednost, transparentnost a dostupnost pro žadatele.

Podle kroměřížského starosty Miloše Malého bylo především nutné stanovit jasná pravidla, aby žadatelé věděli, jaký objem financí je pro ně k dispozici, jakým postupem a v jakých dotačních titulech o ně mohou žádat. „Radnici každoročně v určitý okamžik zaplavilo množství žádostí o finanční příspěvky, jejichž spektrum bylo až příliš široké a nepřehledné. A nejde přitom o malé peníze. V součtu radnice organizacím každoročně poskytuje mnohamilionové sumy. Proto chceme mít v rukou pro poskytování dotací pevně a jasně stanovené podmínky," vysvětlil Miloš Malý.

Struktura nového systému zahrnuje dotace na činnost organizací, na akce a jejich cykly, na dofinancování projektů a dotace mimořádné," přiblížila projektová manažerka kroměřížské radnice Jana Pošvancová. Podle ní budou dotace na činnost rozdělovány tak, aby byla podpořena stabilizace a rozvoj neziskového sektoru ve městě. „Dotace na jednotlivé akce rozdělujeme do kategorie příspěvků do deseti tisíc korun, určené zejména malým organizacím, a dotace nad deset tisíc korun. Mimořádné dotační tituly by měly neziskovým organizacím pomoci řešit události, které se nedaly v době podávání řádných žádosti předvídat," přiblížila připravovaný systém Jana Pošvancová. Nová pravidla by ale měla žadatele také přimět k hledání i jiných finančních zdrojů než je městská pokladna. „K tomuto cíli by nám měly posloužit dotace na dofinancování projektů. Budou posuzovány individuálně podle potřeb jednotlivých projektů a v souladu s prioritami města Kroměříže. Jejich zařazením do systému dává město jasně najevo svou podporu těm žadatelům, kteří budou o finanční prostředky žádat u jiných organizací," podotkla místostarostka Olga Sehnalová.

Žadatelé si budou muset zvykat také na odlišný postup při podávání žádostí než byli zvyklí z předchozích let. „Zatímco dosud žádosti podávali u příslušných radničních odborů, nyní budou nejvíce spolupracovat s Kroměřížskou rozvojovou kanceláří (KROK), která má administraci na starosti. Kancelář, sídlící v hlavní budově radnice na Velkém náměstí, poskytne žadatelům veškeré potřebné informace, dokumenty, konzultace a také přijímá zpět vyplněné žádosti," uvedla Pošvancová. Samotný proces schvalování už bude velmi obdobný jako v předchozích letech. Zpracované a připravené žádosti budou po odborné stránce hodnotit příslušné komise a následně je bude schvalovat rada, v případě dotací převyšujících deset tisíc korun zastupitelstvo.

Veškeré podrobnosti o novém systému dotací hodlá radnice prezentovat na dvou informačních seminářích, které se uskuteční v úterý 25. září v prostorách Klubu Starý pivovar v 10.30 a 16 hodin.

 

Dotazy a konzultace:

Kroměřížská rozvojová kancelář

Jaroslava Krejčiříková
tel:573 321 295
e-mail: jarka.krejcirikova@mesto-kromeriz.cz

PhDr. Jana Pošvancová
tel:573 321 287
e-mail: jana.posvancova@mesto-kromeriz.cz

Sdílejte článek

Tisknout článek