Kroměříž se chystá na revitalizaci panelového sídliště Oskol

| 31.01.2011 |

V letošním roce se kroměřížská radnice pustí do realizace další etapy úpravy veřejných prostranství v rámci projektu Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže (IPRM). Město Kroměříž již obdrželo závazný příslib finanční dotace z Evropské unie a v rámci této aktivity se pustí do revitalizace prostoru panelového sídliště Oskol, vymezeného ulicemi Oskol, Spáčilova, Obvodová, U Rejdiště a Kostnická.

Stavba řeší úpravu stávajících chodníků, ploch pro kontejnery a odstavných ploch tam, kde jsou tyto plochy směrově a šířkově vyhovující a je řešena pouze oprava jejich konstrukce. V rámci ohlášení je řešeno cca 7.930 m2 chodníků, 136 m2 ploch pro kontejnery, 1050 m2 dlážděných ploch pro parkování a cca 140 m2 oprav živičných ploch. Celková situace rekonstruovaných ploch je znázorněna na situačním plánu v příloze.

V souladu s § 104 odst. 1) stavebního zákona mohou občané bezprostředně bydlící v uvedeném prostoru uplatnit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů od uveřejnění tohoto oznámení na úřední desce.

Realizace projektu by měla být zahájena v dubnu a ukončena v srpnu letošního roku. Rozpočet akce je asi 40 milionů korun s tím, že 85 procent nákladů pokryje evropská dotace.

Sdílejte článek

Tisknout článek