Kroměříž připravuje konferenci zaměřenou na sociální problematiku

| 10.08.2007 |

Kroměříž - Konferenci zaměřenou na problematiku komunitního plánování sociálních služeb připravuje kroměřížská radnice na letošní říjen. Konference si klade za cíl v ucelené podobě prezentovat problematiku komunitního plánování sociálních služeb a přiblížit dosavadní zkušenosti a možnosti v této oblasti. Součástí konference bude i výstava kompenzačních pomůcek, která se v menším rozsahu v Kroměříži konala už v minulých letech.

Konference, konaná pod záštitou starosty města Kroměříže Miloše Malého, se uskuteční ve čtvrtek 11. října v prostorách kroměřížského Domu kultury a vedle celé řady přizvaných hostů z řad odborníků na sociální problematiku kruhů se jí zúčastní i představitelé ministerstva sociálních věcí. Tématem konference je komunitní plánování sociálních služeb, které se v poslední době nejen v Kroměříži realizuje a přitom ne všichni tomuto pojmu dostatečně rozumí. „Města a obce, včetně Kroměříže, poskytují nejrůznější sociální služby, přičemž tato činnost by měla být efektivní, hospodárná a účelně zaměřená na skutečné potřeby uživatelů. Proto se zástupci Města Kroměříže a okolních obcí sdružených v rámci Mikroregionu Kroměřížsko rozhodli metodou komunitního plánování zapojit do rozhodování veřejnost, poskytovatele a uživatele, s důrazem na přístup skupiny obyvatel, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku či sociálnímu postavení znevýhodněny,“ vysvětlila projektová manažerka kroměřížské radnice Libuše Spáčilová, která má projekt komunitního plánování ve městě na starosti. A protože stejnou problematiku řeší celá řada dalších obcí a měst, konference skýtá příležitost vzájemné komunikace, předávání zkušeností a cenných poznatků z praxe.

Velkou pozornost chce radnice věnovat i zmíněné výstavě kompenzačních pomůcek, jejichž význam v životě hendikepovaných bývá mnohdy laickou veřejností podceňován a o jejichž možnostech mnohdy ani samotní postižení nemají dostatek informací. „Cílem výstavy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je předložit zdravotně postiženým spoluobčanům názornou formou sortiment vyráběných pomůcek a příslušenství, přiblížit jim zajímavé výrobky v oblasti péče o osoby s tělesným postižením a vůbec seznámit je s novinkami v této oblasti,“ vysvětlil Antonín Chalupník, vedoucí sociálního odboru kroměřížské radnice.

Sdílejte článek

Tisknout článek