Kroměříž na propagaci památek spolupracuje s městem Ružomberok

| 17.12.2009 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice navázala spolupráci se slovenským městem Ružomberok. Obě města, disponující památkami UNESCO, společně využila možnosti získat evropské finanční prostředky z operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenské a České republiky. Projekty, k jejichž realizaci dojde v příštím roce, si kladou za cíl lépe propagovat památky obou měst a současně oživit cestovní ruch.

První z realizovaných projektů nese název Podpora využití památek UNESCO v Kroměříži a Ružomberku – informační systémy. „Cílem projektu je podpořit využití památek UNESCO na území měst Kroměříže a Ružomberka prostřednictvím vybudování tématických stezek a navazujícího infosystému a zahájit spolupráci v oblasti společné propagace a šíření informací o památkách UNESCO," vysvětlila projektová manažerka kroměřížské radnice Pavlína Cveková. Město Kroměříž má již přitom část tohoto úkolu splněnou. Už v tomto roce začalo budovat takzvanou trasu UNESCO, která spoje Arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu s Květnou zahradou. Trasa byla označena bonzovými dlaždicemi speciálně uloženými do stávajících chodníků tak, aby návštěvníka snadno provedla historickým městem. Součástí infosystému jsou i rozcestníky, tři prosvětlené informační tabule a nízké infopanely umístěné u kostelů. Město Ružomberok pro změnu využije zkušeností Kroměříže pro přípravu vlastní naučné stezky spojující svou památku UNESCO, nedalekou vesnici Vlkolínec s původními dřevěnými stavbami, s centrem města Ružomberka. „Dále budou vytvořeny společné propagační materiály, zpracován krátký film, který bude prezentovat obě památky UNESCO, a na webových stránkách obou měst budou umístěny interaktivní prezentace těchto památek," uvedla Pavlína Cveková, podle níž činí rozpočet tohoto projektu celkem 118 794 eura, přičemž na Kroměříž připadá částka 80 405 eur.

Druhým společně realizovaným projektem je Strategie rozvoje cestovního ruchu Ružomberok – Kroměříž, podpora využití památek UNESCO. Hlavním cílem projektu je zvýšení počtu návštěvníků v obou turisticky zajímavých územích se zaměřením na partnerský přeshraniční region. „V obou městech budou zpracovány strategie cestovního ruchu, které po vyhodnocení současného stavu a definování možností jednotlivých regionů opírající se o koncepční dokumenty, záměry samospráv a místní podmínky, by měly určovat společný postup obou partnerů na dosažení hlavního cíle – zvýšení počtu návštěvníků," vysvětlila Pavlína Cveková. Dále budou vytvořeny propagační materiály obou partnerů, dojde k vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního ruchu. Rozpočet činí celkem 97 040 eur, přičemž na Kroměříž připadá 59 033 eura.

Sdílejte článek

Tisknout článek