Kroměříž mění ceny jízdného v městské hromadné dopravě

| 10.03.2011 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice mění od 3. dubna tarifní podmínky pro přepravu v městské hromadné dopravě. Od uvedeného data cestující zaplatí při platně kartou za základní jízdné namísto současných šesti 8 korun a v případě platby v hotovosti u řidiče 13 korun, zatímco doposud to byla desetikoruna.

O úpravě cen MHD se v Kroměříži debatovalo již delší dobu, a to zejména se ztrátovým provozem této veřejné služby. „Ceny jízdného se neměnily od roku 2005. Od té doby jsme prošli ekonomickou krizí, zažili jsme opakované zvyšování cen pohonných hmot, růst inflace i dopad dalších ekonomických faktorů, které se negativně projevily nejen na provozu MHD. Ani na jeden aspekt jsme v minulosti nereagovali ve snaze vyjít vstříc uživatelům městské dopravy," upozornila starostka Daniela Hebnarová. Podle ní dnes náklady na provoz MHD v Kroměříži vykazují roční ztrátu 7 milionů korun. „Samozřejmě jsme si vědomi toho, že provoz MHD jakožto veřejné služby pro občany bude vždy ztrátový a podobně na tom jsou i jiná města v okolí, například Kyjov, Vyškov či Uherské Hradiště, avšak naší povinností je najít takovou hranici, aby byla ztráta co nejmenší a přitom služba pro občany zůstala co nejvíce dostupná. V tomto ohledu i po úpravě cen patří naše jízdné k nejnižším v okolí," uvedla starostka. Podle odhadu Kroměřížských technických služeb, které městskou hromadnou dopravu v Kroměříži provozují, by se ztráta provozu MHD po úpravě cen měla ročně snížit asi o 1 milion 300 tisíc korun.

Nové tarifní podmínky, které začnou platit od 3. dubna 2011, zahrnují i některé další změny. Zlevněné jízdné pro děti od 6 do 15 let bude činit 4 Kč, nebo 6 Kč při platbě v hotovosti u řidiče. I nadále platí, že při placení jednotlivého jízdného v hotovosti je jízdenka platná jen pro nastupovaný spoj, avšak při platbě z elektronické peněženky je možno do 25 minut od odbavení v prvním spoji přestoupit bezplatně do jiného spoje, přičemž dodržení limitu je automaticky kontrolováno v odbavovacím zařízení. Změny naopak nastávají i v předplaceném časovém jízdném. Za třicetidenní občanské jízdné (karta O) cestující nově zaplatí 250 Kč, za třicetidenní zlevněné jízdné (karty Ž a S) 125 Kč, devadesátidenní občanské jízdné (karta O) přijde cestující na 630 Kč a devadesátidenní zlevněné jízdné (karty Ž, S a D) na 315 Kč. Devadesátidenní jízdenka pro občany nad 70 let s trvalým bydlištěm v Kroměříži a místních částech (karta 70+) bude stát 150 Kč. Podrobné tarifní podmínky budou zveřejněny na webu www.kmts.cz i na stránkách města Kroměříže www.mesto-kromeriz.cz hned po oficiálním podpisu usnesení Rady města Kroměříže.

Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek