Kroměříž je na zimní údržbu komunikací připravena

| 23.11.2007 |

Kroměříž – Technickou i personální připravenost zvládnout zimní údržbu v kroměřížských ulicích prověřil v uplynulých dnech první sníh. Do ulic vyjely stroje Kroměřížských technických služeb, které mají sjízdnost městských komunikací na starosti. Také pro zimní údržbu přitom platí přísná pravidla, která je třeba dodržovat a která popisuje každoročně aktualizovaný Plán zimní údržby místních komunikací v Kroměříži a místních částech. Tento dokument přesně říká, v jakých termínech a jakou technikou musejí být konkrétní komunikace ošetřeny tak, aby byly zmírněny závady vzniklé povětrnostními vlivy.

„Provádění zimní údržby je dáno silničním zákonem a následně vyhláškou města. A těchto dvou právních norem vychází náš operační plán zimní údržby místních komunikací, který stanovuje v jakých lhůtách musí být zimní údržba prováděna, v jakém rozsahu, jakými mechanismy včetně ručního čistění přechodů, zastávek a některých chodníků, které nelze čistit pomocí techniky,“ vysvětlil Lambert Hanzal, vedoucí odboru služeb kroměřížské radnice. Podle něj jsou v plánu uvedeny i ty komunikace, jejichž schůdnost nebo sjízdnost se v zimě nezajišťuje. „V právě aktualizovaném plánu údržby jsou to například nové uličky v místě bývalého barákového tábora, kde ještě není hotova výstavba rodinných domů,“ poznamenal Lambert Hanzal.

Přestože první sníh na Kroměřížsku po několika dnech zase roztál, na připravenosti odpovědných osob zasáhnout to nemá vliv. „Podle předpovědí počasí Kroměřížské technické služby zajišťují od listopadu do března čtyřiadvacetihodinovou dispečerskou službu. Ta kontroluje situaci, objíždí město a v případě potřeby ihned svolává pracovníky v domácí pohotovosti,“ uvedl vedoucí odboru služeb, „Podle pořadí důležitosti se pak provádí ošetření komunikací, přičemž první na řadě jsou hlavní ulice, linky MHD, přístupové komunikace Integrovaného záchranného systému atd.“

Zimní údržba není pro město většinou levnou záležitostí. V Kroměříži se nachází přibližně 120 kilometrů komunikací a téměř 50 kilometrů chodníků, které spadají do plánu údržby města. V rozpočtu na rok 2008 jsou na jejich zimní údržbu vyčleněny 3 miliony 200 tisíc korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek