Kroměříž chystá opravy v městské památkové rezervaci

| 25.03.2011 |

Kroměříž – V Kroměříži budou i letos pokračovat opravy vybraných památkových objektů v historickém centru. Zdejší zastupitelé schválili konečný návrh Programu regenerace městské památkové rezervace (MPR), který pro rok 2011 počítá s opravami tří domů v městském centru a chrámu sv. Mořice. Celkem investice do památek přesáhne dva a půl milionu korun.

Na opravu v letošním roce se mohou konkrétně těšit měšťanské domy č. p. 47 a 108 na Velkém náměstí, dům č. p. 199 v Jánské ulici a zmíněný chrám sv. Mořice, kde již opravy pokračují několik let. Do Programu regenerace MPR bývají zařazeny památkové objekty, které by si zasloužily opravu. Jedná se o zapsané památky, jejichž majitelé mají zájem neutěšený stav změnit. Naopak, v seznamu nemohou být z pochopitelných důvodů zařazeny objekty, jejichž majitel opravy v dohledné době nechystá. Seznam objektů bývá každoročně aktualizován a upravován tak, aby finančně odpovídal částce, kterou městu přizná ministerstvo kultury. Pro rok 2011 tato dotace činí 1 520 tisíc korun, zbývající finance poskytnou jednotliví vlastníci a město. „Jsme samozřejmě rádi za každou korunu, ale pokud bychom chtěli zdejší památky uvést do takového ideálního stavu, jaký by si jistě zasloužily, potřebovali bychom peněz mnohem více,“ poznamenala starostka Daniela Hebnarová.

O výběru jednotlivých objektů rozhoduje zastupitelstvo, které také musí významnou částkou přispět z rozpočtu města. Poměr investic je přitom v rámci programu jasně stanoven podle toho, kdo je vlastníkem památkového objektu. „Je-li jím radnice, musí se na financování oprav podílet nejméně padesáti procenty. Stát může poskytnout maximálně padesát procent, většinou však jeho příspěvek bývá nižší,“ vysvětlila Blanka Šimůnková, předsedkyně výboru pro regeneraci MPR a rozvoj města. Pokud je majitelem opravované památky soukromá osoba, její minimální podíl činí čtyřicet procent. Stát pak přispívá maximálně padesáti procenty a radnice do oprav musí vložit nejméně deset procent nákladů. „V případě, že je opravovaný objekt v majetku církve, stát může formou dotace poskytnout až 70 procent. Město ze svého rozpočtu dává minimálně 20 procent a alespoň deseti procenty se musí na opravách podílet vlastník,“ dodal Blanka Šimůnková. Podle těchto pravidel letos radnice na opravu památek ze svého rozpočtu poskytne 377 tisíc korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek