Krize nutí radnici hledat finanční rezervy

| 16.09.2009 |

Kroměříž – Také na kroměřížskou radnici postupně dopadá tíha hospodářské krize. V letošním roce se město poprvé v novodobé historii dostává do situace, kdy došlo ke snížení příjmů z daní, které město dostává od státu. Přestože tento vývoj vedení města předpokládalo už při tvorbě rozpočtu v závěru loňského roku a odhad příjmů snížilo oproti předchozímu roku o 10 milionů korun, daňový propad za měsíce leden až srpen je ve skutečnosti ještě hlubší o dalších 11 milionů. Celý letošní rok se proto nese v duchu šetření a hledání rezerv.

Proto také starosta zastupitelům svém jednání 10. září předložil podrobnou zprávu o plnění rozpočtu v letošním roce. Ti také starostovi uložili situaci průběžně sledovat a v návaznosti na aktuální skutečnosti navrhnout zastupitelstvu potřebná opatření. „Situace je vážná. Je třeba ji sledovat a v případě, že bude třeba zasáhnout do stávajícího rozpočtu, musíme navrhnout účinná opatření. Některá z nich, zejména na úrovni všech odborů města, jsou v platnosti už nyní a měla by snížit výdajové stránky rozpočtu," uvedl kroměřížský starosta Miloš Malý. Podle něj radnice v nejbližší době sáhne i k některým úsporným personálním opatřením. „Provádíme prověrku nezbytného personálního vybavení městského úřadu a začínáme dělat opatření směřující ke snížení počtu zaměstnanců na nezbytné provozní minimum. Předpokládám, že do konce roku nebo během 1 čtvrtletí roku příštího bychom mohli z organizačních důvodů a z hlediska finanční úspory snížit počet zaměstnanců v rozmezí 4 až 7 pracovníků," dodal starosta.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek