Je čas myslet na financování aktivit v roce 2005

| 06.08.2004 |

Partnery a spoluorganizátory akcí a aktivit projektu Zdravé město Kroměříž upozorňujeme na možnost podání přihlášek a žádostí o finanční podporu v roce 2005:

 

Na Ministerstvo zdravotnictví ČR z Národního programu podpory zdraví, v termínu do 17.9.2004. Bližší informace na www.mzcr.cz

 

Z rozpočtu města Kroměříže

Město Kroměříž bude poskytovat příspěvky podle nedávno upravených pravidel. Žádost je třeba předložit na formuláři (je ke stažení v příloze zprávy), event. s přílohami do 30.9.2004 na odbor Městského úřadu příslušný podle odvětví:

- výchovná, vzdělávací, mimoškolní, sportovní a zájmová činnost (odbor školství,

mládeže a sportu)

- kultura, cestovní ruch (odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče)

- sociální (odbor sociální)

- ekologie, zdravé město (koordinátor projektu Zdravé město)

- prevence kriminality (ředitel Městské policie)

- památky program regenerace (stavební úřad)

Termín 30.9. je stanoven s ohledem na projednávání schvalování rozpočtu města pro příští kalendářní rok. Později budou přijímány jen žádosti na nové jednorázové akce, které vyplynuly z činností jednotlivých subjektů v průběhu rozpočtového roku.

Sdílejte článek

Tisknout článek