Jak je to s prodejem vstupenek v turistickém informačním centru?

| 09.07.2014 |

V Týdeníku Kroměřížska vyšel dne 8. července článek s titulkem Informační centrum turistům vstupenky neprodá, v němž autor popisuje, proč Turistické informační centrum (TIC) neprodává vstupenky kroměřížského Domu kultury (DK). Navzdory snaze o objektivní informaci bohužel autor zpracoval získané podklady poněkud chaoticky a výsledek se liší od skutečnosti. Jak je to tedy s prodejem vstupenek doopravdy? Není pravda, že by někdejší ředitel Jiří Králík ukončil prodej vstupenek v Turistickém informačním centru, naopak byl to právě on, kdo tuto službu ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska a TIC zavedl. A zřejmě se všichni shodneme na tom, že to byl krok správným směrem. Ovšem pouze do okamžiku, kdy bývalý ředitel DK přišel s myšlenkou, že v rámci svých vlastních úspor na léto, tedy v době, kdy turistická sezona vrcholí, své pokladny úplně uzavře a své povinnosti bez jakékoliv konzultace přenese na TIC. Pokud by tato situace nastala, Dům kultury by ušetřil náklady na provoz pokladny, mohl by v klidu čerpat dovolenou a ušetřil by si veškeré starosti s prodejem. To vše v době vrcholící turistické sezony, kdy TIC bojuje s nedostatkem personálu a vzhledem k rostoucímu zájmu návštěvníků neví samo o sobě kam dřív skočit. V tomto kontextu byl záměr Domu kultury uzavřít na léto své pokladny a přehodit veškerou svou odpovědnost na TIC nepřijatelný. Proto dal odbor kultury a cestovního ruchu podnět k ukončení prodeje vstupenek DK v TIC a pokyn k tomu, aby DK zajistil své povinnosti ke spokojenosti občanů. V danou chvíli to byla jediná možnost, jak přimět DK, aby si své povinnosti plnil. Dodejme, že nadregionální prodeje v sítích TICKETART, TICKETPRO a TICKETPORTAL, samozřejmě zůstaly zachované. S personální změnou ve vedení DK se naštěstí situace změnila. Výrazně se zlepšila komunikace a především pominulo riziko, že DK uzavře své pokladny, protože k tomu není jediný důvod. Proto také bude prodej vstupenek DK v TIC zase obnoven.

 

Pavel Zrna

Sdílejte článek

Tisknout článek