Informace z oddělení registru vozidel

| 08.09.2004 |

S ohledem na značnou frekventovanost pracoviště oddělení registru silničních vozidel z hlediska vyřizování záležitostí občanů a organizací, dovoluji si ve stručnosti reagovat na skutečnosti, kterých se týkají nejčastější telefonické dotazy občanů.

 

 Evidenční kontrola - o provedení evidenční kontroly požádá nový vlastník vozidla stanici technické kontroly a protokol předloží na registru vozidel k přihlášce vozidla do provozu. Evidenční kontrola musí být provedena při každé změně provozovatele, netýká se nových vozidel s první registrací na územní našeho státu.

 Povinné ručení - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je nezbytné uzavřít do 14 dnů od zakoupení vozidla. Na registru vozidel se při přihlašování předkládá doklad o platném povinném ručení.

 Prokázání totožnosti – při jakémkoliv požadovaném úkonu na registru vozidel je třeba prokázat totožnost. Kromě předložení občanského průkazu je třeba u firem nebo živnostníků předložit originál (nebo ověřenou kopii) výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu (koncesní listiny apod.) a v případě zastupování také plnou moc.

 Placení správních poplatků – správní poplatky za provedené úkony jsou hrazeny na příjmové pokladně MěÚ po vystavení dokladu pro pokladnu u pultu při odbavování. Za přihlášení vozidla jsou od správního poplatku osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (průkaz je třeba předložit) a převody vozidel v rámci dědictví.

 Vyřazení vozidla dočasné – dočasným vyřazením se rozumí uložení registračních značek a osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) v depozitu registru vozidel. Při ukončení depozitu je nutné, aby byla u vozidla platná technická kontrola a bylo obnoveno povinné ručení.

 Vyřazení vozidla trvalé – u trvalého vyřazení vozidel došlo od 1.5. tohoto roku ke změnám souvisejícím s novelami zákonů při vstupu naší republiky do EU. Z nich vyplynulo, že není možné trvale vyřadit vozidlo bez předložení dokladu z vrakoviště, které má zmocnění Krajského úřadu pro sběr nebo likvidaci autovraků. V současné době není možné si ponechat vozidlo, které má být trvale vyřazeno z provozu, např. na náhradní díly. K výrazné změně na tomto úseku došlo také v tom, že trvalým vyřazením z provozu ztrácí vozidlo technickou způsobilost a není možné jeho nové zaevidování a technický průkaz ztrácí platnost.

 Výměna registračních značek – při přihlašování vozidel z jiného kraje je nezbytné předložit i registrační značky (výměně nepodléhají SPZ bývalých okresů současného Zlínského kraje tj. KM, VS, UH, ZL a nové tzv. krajské tj. např. 1Z0 ............). Nové registrační značky s logem EU budou přidělovány podle pokynů Ministerstva dopravy až po vyčerpání zásob stávajících značek, v našem správním obvodu to bude asi od nového roku.

 Schvalování jednotlivě dovezených vozidel do provozu na území ČR a schvalování individuálních přestaveb vozidel – je řešeno formou správního řízení. S ohledem na složitost uvedených úkonů doporučuji osobní konzultaci na registru vozidel přímo s příslušným technikem.

 

 

Věra Šilhánková

vedoucí odd. registru vozidel

 

Sdílejte článek

Tisknout článek