Informace ke kompostérům

| 10.01.2018 |

VŠECHNY KOMPOSTÉRY BYLY ROZDÁNY. Kroměřížská radnice pořídila 2137 kompostérů na bioodpad. Občané města Kroměříže mají možnost si vyzvednout kompostér pro domácí kompostování.

Každý žadatel obdrží na oddělení místních poplatků – odpadové hospodářství, Velké náměstí 33 (sídlo městské policie, 1. patro), Kroměříž smlouvu o výpůjčce a darovací včetně předávacího protokolu, na základě které mu bude vydán kompostér.

Smlouvu může přijít podepsat pouze osoba evidovaná v seznamu plateb odpadového hospodářství jako společný zástupce za rodinu (ten na koho jsou odpady psány – ten kdo platí (i za ostatní členy domácnosti), příp. na základě plné moci.

Zahrádkáři musí uvést parcelní číslo a místo, kde zahrádku mají. Úředník také zkontroluje, zda občan není dlužníkem města. 

Samotný výdej kompostérů probíhá na adrese: 

Zahradnictví Biopas
Albertova 3737
Kroměříž

V provozní době zahradnictví

  • Pondělí 7:30 – 11:00 a 12:00 - 15:00
  • Úterý 7:30 – 11:00 a 12:00 - 15:00
  • Středa 7:30 – 11:00 a 12:00 - 15:00
  • Čtvrtek 7:30 – 11:00 a 12:00 - 15:00
  • Pátek 7:30 – 11:00 a 12:00 - 15:00

Kompostér je dle smlouvy občanovi pouze zapůjčen (stále je majetkem města).

Pokud je kompostér řádně využíván pro domácí kompostování, stává se kompostér od 1. 1. 2024 majetkem občana, kterému byl zapůjčen.

Pro darování se již žádná další smlouva podepisovat nebude.

Po dobu účinnosti smlouvy je občan povinen umožnit kontrolu užívání kompostéru pracovníkem městského úřadu či jím pověřeným osobám (např. zástupci poskytovatele dotace).

V případě změny vlastníka nemovitosti (např. odstěhování, prodej rodinného domu) je vypůjčitel povinen předem oznámit tuto skutečnost na oddělení místních poplatků – odpadové hospodářství a kompostér bezodkladně vrátit nebo zajistit uzavření smlouvy s novým majitelem nemovitosti.

Kompostér bude vydaný rozložený a zabalený.

Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek