Finanční bilanci města zhoršují dlužníci

| 21.01.2011 |

Kroměříž - Tak jako jiná města se i Kroměříž potýká se špatnou platební morálkou mnoha svých občanů. Radnice je sama o sobě zatížena úvěry z minulých let a tuto situaci ještě zhoršují lidé, které dlouhodobě neplatí nájemné či nehradí poplatky vycházející z veřejných vyhlášek. Vymáhání dluhů přitom bývá velmi zdlouhavým procesem.

V Kroměříži aktuálně ke konci roku 2010 činí dlužné na nájemném z městských bytů celkem 1 milion 800 tisíc korun. „V porovnání s uplynulými lety jsme v tomto směru zaznamenali nárůst dlužné částky, který může být v menší míře způsoben deregulací nájemného, ale především finanční krizí uplynulých dvou let, která už zřejmě plně dolehla i na řadové obyvatele,“ uvedl mluvčí radnice Pavel Zrna. S dlužníky radnice nejprve vždy individuálně vyjednává. Věc řešena nejčastěji formou upomínek či sjednání splátkového kalendáře. Pokud ani to nepřiměje nájemníka k úhradě dlužné částky, následuje vymáhací proces soudní cestou. „V současné době evidujeme 20 žalob na vyklizení bytu. Bohužel ani soudy v této věci městům moc nepomáhají, jednání se vlečou a na rozhodnutí soudů se čeká roky,“ poznamenal Zrna.

Nárůst dluhu je patrný také v případě poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování domovního odpadu. I v tomto ohledu je bohužel platební kázeň lidí rok od roku horší. „Na poplatcích za odpady lidé aktuálně dluží kroměřížské radnici už 2 miliony korun a jedná se o 1972 plátců. Plátcem rozumíme nejen jednotlivce, ale i celé rodiny, takže v přepočtu na hlavu by bylo dlužníků ještě více,“ vysvětlil Pavel Zrna. Dluhy rostou i přesto, že už řadu let radnice poplatek na odpady nezvyšovala. Náklady na provoz celého odpadového hospodářství přitom každým rokem rostou, dosahují téměř 32 milionů korun, přičemž za rok 2010 radnice na poplatcích za odpady vybrala 12 milionů 811 tisíc korun. Město tedy systém odpadového hospodářství musí dotovat ze svého rozpočtu.

U poplatků ze psů majitelé městu aktuálně dluží 94 462 korun a celkem se jedná o 115 dlužníků. Díky těm zodpovědným radnice na poplatcích v roce 2010 vybrala 781 576 korun.

To vše jen zhoršuje již tak dost napjatou finanční situaci města. Radnice v letošním roce ve svém rozpočtu počítá s příjmy ve výši 617 milionů 864 tisíc korun a s výdaji 577 milionů 424 tisíc korun. Rozpočet sice vykazuje asi 40 milionový přebytek, ten ale město použije na pokrytí úvěrových splátek. Právě značné zadlužení dosahující sumy 197 milionů korun, jsoucí ruku v ruce s ekonomickou krizí, vede radnici k maximálním úsporám, a to na všech možných úsecích.

Sdílejte článek

Tisknout článek