EIA: Strategie využití brownfiels ve Zlínském kraji

| 27.10.2009 |

Kroměříž – Odbor životního prostředí kroměřížské radnice informuje o zahájení zjišťovacího řízení záměru nazvaného Strategie využití brownfiels ve Zlínském kraji. Cílem tohoto řízení je posouzení vlivů projektu na životní prostředí s tím, že k tomuto záměru se může každý občan vyjádřit. Dokumentace (oznámení záměru) je k nahlédnutí na odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, budova B, Husovo nám. 534, 3. poschodí, dveře č. 414 (tel. č. 573 321 323). Oznámení je také zveřejněno na internetu na stránkách informačního systému EIA eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód záměru MZP098K. Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci na úřední desce Zlínského kraje.

Sdílejte článek

Tisknout článek