Důležité upozornění pro žadatele o občanský průkaz a cestovní doklad

| 16.11.2015 |

Dle přechodných ustanovení novely zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech nebude možné v období od 24. 12. 2015 do 31. 12. 2015 podat žádost o vydání dokladů se strojově čitelnými údaji/biometrickými údaji, ani tyto doklady převzít.

Pro občanské průkazy platí, že v době od 24. prosince do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ani je předat.

V této době může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.

V tomto případě nemá občan povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

Pro cestovní doklady platí, že v době od 24. prosince do 31. prosince 2015 nelze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ani jej převzít.

Řízení o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji musí být ukončena nejpozději dne 31. prosince 2015.

V této době rovněž nebudou možné objednávky na vydání občanského průkazu a cestovního dokladu přes internet.

Sdílejte článek

Tisknout článek