Drahlov si volil své zástupce do osadního výboru

| 28.02.2011 |

Drahlov – Poměrně velkou účast zaznamenaly volby do osadního výboru, které se uskutečnily v sobotu 26. února v kroměřížské místní části Drahlov. Zdejší občané se rozhodli vybrat si touto formou své zástupce, kteří budou hájit zájmy této satelitní obce a zastupovat ji v kontaktu s představiteli zdejší radnice.

Obec Drahlov je místní částí města Kroměříže a spadá tedy pod působnost zdejší radnice. Začátkem února představitelé radnice navštívili v rámci veřejných debat v jednotlivých místních částech i Drahlov. Zdejší občané rozdělení do dvou názorových táborů přišli s požadavkem na personální obměnu týmu, který by měl zajišťovat komunikaci a kontakt s vedením města. Protože se však na zmíněném jednání nebyli schopni dohodnout, bylo rozhodnuto uspořádat místní hlasování, které bude mít podobné náležitosti jako skutečné volby. „Tyto volby však neprobíhaly podle žádných právně závazných předpisů pro volby do orgánů obcí a státu. Pravidla si stanovila kroměřížská radnice, volební výsledky nemají závazný charakter a slouží jen jako podklad pro konečné rozhodnutí Zastupitelstva města Kroměříže,“ upozornila vedoucí odboru vnitřních věcí Ivana Bukovská.

Ze 112 oprávněných voličů z řad občanů Drahlova jich přišlo k volbám 86, což je 77 procentní účast. Z poměrně vysoké účasti je patrné, že lidem na složení oseadního výboru skutečně záleželo. Nejvíce hlasů získala Zdeňka Melichárková (49 hlasů), Jan Zdražil (46), Stanislav Vraník (42), Miroslav Melčák (37) a Petr Rozsypálek (36). Tato jména jsou zatím jen seznamem osob s nejvíce hlasy a jmenovat je za členy osadního výboru musí teprve Zastupitelstvo města Kroměříže. Nejbližší jednání zastupitelů se uskuteční 24. března.

V ostatních místních částech se zatím na složení ostatního výboru zdejší občané mezi sebou dohodli, aniž by bylo nutné oficiálně hlasovat.

Sdílejte článek

Tisknout článek